برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1377 100 1

اطریفل مقل ملین

معنی اطریفل مقل ملین به فارسی

اطریفل مقل ملین
جهت بواسیر پوست هلیله کابلی هلیله سیاه و پوست هلیله زرد و آمله مقشر و اسطوخودوس و افتیمون و بسفایج از هر یکی ده درم تربد سفید محکوک هفت درم مقل و فلوس و خیار و چنبر از هر یکی سه درم مقل و خیار شنبر در آب حل و صاف کنند و عسل کف گرفته سه وزن ادویه بر سر آن کنند و داروها را بروغن بادام چرب نموده بدان بسرشند و معجون سازند که بغایت نافع است .

اطریفل مقل ملین را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• عوارض قرص اطریفل   • خواص درمانی اطریفل   • قرص گیاهی اطریفل   • اطریفل چیست   • کپسول مقل ملین بواسیر   • اطریفل افتیمونی   • كپسول مقل ملين   • اطریفل گشنیزی   • معنی اطریفل مقل ملین   • مفهوم اطریفل مقل ملین   • تعریف اطریفل مقل ملین   • معرفی اطریفل مقل ملین   • اطریفل مقل ملین چیست   • اطریفل مقل ملین یعنی چی   • اطریفل مقل ملین یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اطریفل مقل ملین
کلمه : اطریفل مقل ملین
اشتباه تایپی : hxvdtg lrg lgdk
عکس اطریفل مقل ملین : در گوگل

آیا معنی اطریفل مقل ملین مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )