برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1640 100 1
شبکه مترجمین ایران

اصل موضوع

اصل موضوع در دانشنامه آزاد پارسی

رجوع شود به:اصول موضوعه

معنی اصل موضوع به انگلیسی

lemma (اسم)
عنوان ، اصل موضوع ، خلاصهءکتاب ، مقدمهموضوع ، صغرای قیاس منطقی ، کبرای قیاس منطقی

اصل موضوع را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

جمشید احمدی
پای جست
در علوم "اصل موضوع" به نهاده هایی گفته می شود که مانند قانون های از پیش وضع شده پذیرفته شده اند و کسی برای پذیرفتن آنها و یا درستی آنها دلیل و برهان نمی خواهد؛ بلکه برای درستی سایر نهاده ها نیز از آنها بهره برده می شود.با این شرح، پارسی " اصل موضوع" را من چنانکه در پایین توضیح می دهم؛ " پای جست" نامیده ام.

اصل = پایه
موضوع = جستار
اصل موضوع = پایه جستار = پایجست/پای جست

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی اصل موضوع   • مفهوم اصل موضوع   • تعریف اصل موضوع   • معرفی اصل موضوع   • اصل موضوع چیست   • اصل موضوع یعنی چی   • اصل موضوع یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اصل موضوع

کلمه : اصل موضوع
اشتباه تایپی : hwg l,q,u
عکس اصل موضوع : در گوگل

آیا معنی اصل موضوع مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )