برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1609 100 1
شبکه مترجمین ایران

اصلاح نژاد

معنی اصلاح نژاد به فارسی

اصلاح نژاد
[زیست شناسی-ژن شناسی و زیست فنّاوری، کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات] ← بهنژادی

اصلاح نژاد در دانشنامه آزاد پارسی

اِصلاحِ نِژاد (breeding)
اِصلاحِ نِژاد
(یا: به نژادی) در زیست شناسی، آمیزش و انتخاب جانوران و گیاهان برای تغییر خصوصیات نژاد و رقم زراعی یا واریتههای آن ها یا ایجاد انواع جدید از آن ها. انسان در به نژادی انتخابی گیاهان والد یا جانوران والد را انتخاب می کند. از ابتدای فعالیت های کشاورزی، انسان در حال انتخاب دام ها برای به نژادی و انتخاب دانه های گیاهی مناسب از محصولات زراعی برای ذخیره بوده است. گونه های گیاهی و جانوری گوناگونی های ارثی متفاوتی نشان می دهند. این گوناگونی ها ناشی از تولیدمثل جنسی است. جهش نیز گوناگونی هایی پدید می آورد که ارثی است. انتخاب والدین در به نژادی موجب فراوان ترشدن برخی از اشکال جدید می شود، هرچند ممکن است این شکل ها در ابتدا بسیار نادر باشند. به علاوه، انتخاب والدین خصوصیاتی را در یک فرد گرد می آورد که در اصل در افراد متفاوتی از آن گونه یافت می شوند. اگر به نژادی انتخابی در نسل های پی درپی صورت گیرد، منجر به تولید واریته های گیاهی و نژادهای جانوری (← سویه) می شود. نژاد گاوها را برای افزایش فرآوردۀ شیر یا گوشت، نژاد گوسفندها را برای تولید پشم ضخیم تر، و نژاد اسب ها را برای سرعت یا قدرت اصلاح می کنند. ممکن است گیاهانی مانند گندم و ذرت را برای مقاومت به بیماری، سختی و افزایش محصول و افزایش استقامتشان دربرابر آب و هوای نامطلوب به نژادی کرد. به نژادی انتخابی جانوران برای تولید واریته های جدید به چارلز داروین کمک کرد تا آثار انتخاب را دریابد و رویداد معادل آن را در طبیعت، معروف به انتخاب طبیعی، شناسایی کند. این رویداد منجر به تغییرات تکاملی می شود.

اصلاح نژاد را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• مرکزاصلاح نژاد دام کشور   • ژنتیک و اصلاح نژاد دام   • سامانه اصلاح نژاد دام   • اصلاح نژاد گاو   • اصلاح نژاد گوسفندان   • اصلاح نژاد طیور   • اصلاح نژاد انسان   • اصلاح نژاد چیست   • معنی اصلاح نژاد   • مفهوم اصلاح نژاد   • تعریف اصلاح نژاد   • معرفی اصلاح نژاد   • اصلاح نژاد یعنی چی   • اصلاح نژاد یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اصلاح نژاد

کلمه : اصلاح نژاد
اشتباه تایپی : hwghp kChn
عکس اصلاح نژاد : در گوگل

آیا معنی اصلاح نژاد مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )