برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1504 100 1
شبکه مترجمین ایران

اصلاحات ارضی در ایران

اصلاحات ارضی در ایران در دانشنامه ویکی پدیا

اصلاحات ارضی در ایران
اصلاحات ارضی یا الغای رژیم ارباب و رعیتی عبارت است از تغییرات اساسی در میزان و نحوه مالکیت اراضی به ویژه اراضی کشاورزی که ادعا شد به منظور افزایش بهره وری عمومی جامعه صورت می گیرد. الغای رژیم ارباب و رعیتی برای نخستین بار در تاریخ ایران به عنوان یک هدف سیاسی یکی از ارکان حزب دمکرات (دوران مشروطه) بود. اصلاحات ارضی در کشور به دستور شاه ایران محمد رضا پهلوی و نخست وزیران دکتر علی امینی و اسدالله علم به تحقق پیوست و بدین ترتیب تغییراتی در شیوه مالکیت زمین های کشاورزی از دست فئودال ها یا مالکان بزرگ به خرده مالکی و توزیع مجدد آن بین کشاورزان، با تصویب قانون اصلاحات ارضی و سپس قوانین اصلاحی و آیین نامه های آن، از جمله قانون اصلاح قانون اصلاحات ارضی، آیین نامه اجرایی قانون اصلاحات ارضی، قانون تقسیم و فروش اراضی مورد اجاره به زارعین مستأجر و قانون الحاق ۸ ماده به آیین نامه اصلاحات ارضی طی ۳ مرحله انجام گرفت. اصلاحات ارضی نخستین اصل منشور انقلاب شاه و مردم بود. همچنین اصلاحات ارضی به نفع مردم می شد مالک (ارباب) وکشاورز که روی زمین کار می کردندومستضعف بودند (رعیت) باعث باز پس گیری زمین از ارباب ودادن حق کاشت برداشت وکسب درآمد ازفروش محصول خود برای رعیت شد.
۱ - بیش از ۲۰ میلیارد ریال وام از راه ۲۸۷۰ شرکت تعاونی به ۲۸۰۰۰۰۰ نفر اعضای آن داده شود.
۲ - ایجاد ۱۴۷ اتحادیه که ۲۸۷۰ شرکت تعاونی در بالا گفته شده در آن عضو بودند.
۳ - ایجاد ۸۹ شرکت سهامی کشاورزی با بیش از ۶۰۰۰۰ سهام دار و عضو که روی هم ۴۰۰ هزار هکتار زمین کشاورزی را در اختیار داشتند.
۴ - ایجاد ۲۵ شرکت سهامی کشاورزی تخصصی که ۵۷۰۰ خانوار کشاورز را شامل می شد.
۵ - ایجاد ۱۰۲۲ خانه فرهنگ روستایی که بیش از دو میلیون نفر از اهالی روستاها از خدمات گوناگون آموزشی و فرهنگی آن استفاده می بردند. ۲۵۰۰۰۰ کودک روستانشین سه تا شش ساله از ۷۴۹ مهد کودک شیر خوارگاه و کودکستان استفاده می کردند. در کنار خدمات بهداشتی و پیش آموزی های نخستین برای آمادگی در دبستان کودکان یک وعده غذای پر کالری و پروتیین به رایگان روزانه می خوردند.
پیش از اصلاحات ارضی ۵۰ در صد از زمین های کشاورزی در دست مالکان بزرگ بود. ۲۰ در صد متعلق به اوقاف و در دست مردم و روحانیون بود. ۱۰ در صد ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

اصلاحات ارضی در ایران را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

احمد هادلوند
انقلابی که سفید نماند

اصلاحات ارضی

اصلاحات ارضی ثبات سیاسی ایران را بالا نبرد ،و فقط شش سال بعد که موضوع پایان یافت و تنها کاری که اصلاحات انجام
داد این بود که نظام سلطنت و پادشاهی 2500 ساله را سرنگون کرد ،اصلاحات ارضی تثبیت کننده نظام سرمایه ای مالکین در
روستاها نبود، بلکه خلاف آن ثابت شد .اصلاحات مفهوم زمین داری را تغییر داد .نظامی مبتنی بر اجاره را تبدیل کرد به نظام
زمینهای زراعی خود مالکی و این به نفع مستاجر بود .نه مالک .اصلاحات قدرت اقتصادی و سیاسی طبقه زمین دار را از
بین برد و کشاورزی واجاره کاری را قدرت داد ولی باز هم به شکل امروزی نبود

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی اصلاحات ارضی در ایران   • مفهوم اصلاحات ارضی در ایران   • تعریف اصلاحات ارضی در ایران   • معرفی اصلاحات ارضی در ایران   • اصلاحات ارضی در ایران چیست   • اصلاحات ارضی در ایران یعنی چی   • اصلاحات ارضی در ایران یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اصلاحات ارضی در ایران

کلمه : اصلاحات ارضی در ایران
اشتباه تایپی : hwghphj hvqd nv hdvhk
عکس اصلاحات ارضی در ایران : در گوگل

آیا معنی اصلاحات ارضی در ایران مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )