برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1448 100 1

اصطلاحات فقهی

اصطلاحات فقهی در دانشنامه اسلامی

اصطلاحات فقهی
واژه ها و اصطلاحات فقهی
۱ - بول. ۲ - مدفوع. ۳ - باد شکم. ۴ - خواب کامل. ۵ - امور زایل کننده عقل. ۶ - استحاضه. ۷ - موجبات غسل.
اصطلاحات فقهی تألیف حسین مروج به زبان فارسی مشتمل بر 6500 واژه و اصطلاح فقهی از طهارت تا دیات است. این اثر با هدف نشر و رواج فرهنگ فقه اسلامی در بین اقشار مختلف جامعه نگارش شده است.
کتاب با مقدمه ای از نویسنده آغاز شده است. شیوه نگارش اصطلاح نامه بدین گونه است که در مقابل هر لفظ معنای لغوی آن ذکر شده و سپس معنای فقهی آن به اختصار و بدون اطناب آمده است. ذکر منبع از دیگر محاسن کتاب است که البته تنها به نام بسنده شده و آدرس دقیق آن ذکر نشده است.
نویسنده در مقدمه کتاب با بیان اینکه در طول تاریخ اسلام با کمال تأسف، فرهنگ فقه نتوانسته در میان توده مردم نفوذ داشته باشد و همیشه قشر مهمی از اقشار مردم از درک معانی واژه های فقهی محروم و بی بهره مانده اند، کتاب حاضر را گامی در نشر و رواج فرهنگ فقه اسلامی ارزیابی می کند.
از جمله منابعی که فراوان در کتاب از آنها استفاده شده عبارت اند از: مجمع البحرین، کشّاف، شرح لمعه، جواهر الکلام، طلبه الطلبه، تحریرالوسیله امام خمینی(ه)؛ البته از کتب فارسی مانند: ترمینولوژی حقوق و فرهنگ معارف اسلامی نیز استفاده شده است.
در ابتدای اثر فهرست مطالب و در انتها نیز شرح حال یکی از شاگردان مؤلف، مرحوم سعید مروج و یک قصیده در رثای او آمده است.

...

ارتباط محتوایی با اصطلاحات فقهی

اصطلاحات فقهی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی اصطلاحات فقهی   • مفهوم اصطلاحات فقهی   • تعریف اصطلاحات فقهی   • معرفی اصطلاحات فقهی   • اصطلاحات فقهی چیست   • اصطلاحات فقهی یعنی چی   • اصطلاحات فقهی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اصطلاحات فقهی
کلمه : اصطلاحات فقهی
اشتباه تایپی : hwxghphj trid
عکس اصطلاحات فقهی : در گوگل

آیا معنی اصطلاحات فقهی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )
شبکه مترجمین ایران