برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1533 100 1
شبکه مترجمین ایران

اشیا

/'aSyA/

معنی اشیا در لغت نامه دهخدا

اشیا. [ اَش ْ ] (ع اِ) صورتی از اشیاء ج ِ شی ٔ است که در فارسی شاعران همزه ٔ آخر آنرا بضرورت وزن یا قافیه کردن با کلمه های مختوم به الف حذف کنند :
مجوی از وحدت محضش برون از ذات او چیزی
که او عامست و ماهیات خاص اندر همه اشیا.
ناصرخسرو.
اگرچه بیعدد اشیا همی بینی در این عالم
ز خاک و باد و آب و آتش از کانی ّ و از دریا.
ناصرخسرو.
ازبهر وجود تو که سرمایه ٔ اشیاست
نشگفت که در خانه نشانند عدم را.
انوری.
فلک ز جور تو سازد لطیفهای وجود
مگر که منبعجود تو مصدر اشیاست ؟
انوری.
آنچه در کونست زاشیا وآنچه هست
وانما جان را بهر حالت که هست.
مولوی.
و رجوع به اشیاء و شی ٔ شود.

معنی اشیا به فارسی

اشیا
( اسم ) جمع شئ چیزها .
صورتی از اشیائ جمع شئ است که در فارسی شاعران همزه آخر آنرا بضرورت وزن یا قافیه کردن با کلمه های مختوم به الف حذف کنند .
[رایانه و فنّاوری اطلاعات] ← اینترنت چیزها

معنی اشیا در فرهنگ فارسی عمید

اشیا
= شیء

اشیا را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

س.ش
چیز. چیزی
اکبر
خرید مادر جن
Po
چیزی که جان ندارد
باران
اشياءوسایلی که جان ندارند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• اینترنت اشیا چیست   • اینترنت اشیا در ایران   • مقاله اینترنت اشیا   • اینترنت اشیا پایان نامه   • اینترنت اشیا+pdf   • اینترنت اشیا iot   • مقاله در مورد اینترنت اشیا   • مقاله درباره اینترنت اشیا   • معنی اشیا   • مفهوم اشیا   • تعریف اشیا   • معرفی اشیا   • اشیا یعنی چی   • اشیا یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اشیا

کلمه : اشیا
اشتباه تایپی : hadh
آوا : 'aSyA
نقش : اسم
عکس اشیا : در گوگل

آیا معنی اشیا مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )