برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1522 100 1
شبکه مترجمین ایران

اشرف الوسائل الی فهم الشمائل و معه کتاب جواهر الدرر فی مناقب ابن حجر

اشرف الوسائل الی فهم الشمائل و معه کتاب جواهر الدرر فی مناقب ابن حجر در دانشنامه اسلامی

اشرف الوسائل الی فهم الشمائل و معه کتاب جواهر الدرر فی مناقب ابن حجر
اشرف الوسائل الی فهم الشمائل تألیف شهاب الدین احمد بن حجر هیثمی (973/909ق)، متن و شرح کتاب الشمائل النبوی تألیف ابوعیسی محمد بن ترمذی می باشد که مشتمل بر ذکر شمائل و اعمال و رفتار پیامبر اسلام(ص) است. کتاب، در سال 948ق تألیف شده است.
کتاب در یک جلد تألیف و با مقدمه محقق، احمد بن فرید مزیدی آغاز شده است. متن کتاب، حاوی پنجاه و شش باب بوده و مؤلف برای شرح و توضیح مطالب و مباحث متن، از آیات و روایات استفاده نموده است. مطالب، دربردارنده مجموعا 397 روایت پیرامون شمائل، اعمال، صفات و... پیامبر(ص) می باشد.
همراه با کتاب، رساله مختصری تحت عنوان جواهر الدرر فی مناقب ابن حجر اثر ابوبکر محمد بن عبدالله شافعی آمده که در آن، به بیان کوتاهی از زندگی و احوالات و مناقب مؤلف (ابن حجر هیثمی) پرداخته شده است  .
در مقدمه محقق، توضیحاتی پیرامون کتاب، موضوع و نسخه های خطی آن، شرح مختصری از زندگی مؤلف و شیوه ترتیب و تنظیم مطالب و مباحث بیان شده است.
محقق، ذکر نموده که متن و شرح کتاب، به صورت جدا از هم آورده شده و برای احادیث، شماره ذکر کرده و سند آن ها را در پاورقی بررسی نموده است  .

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی اشرف الوسائل الی فهم الشمائل و معه کتاب جواهر الدرر فی مناقب ابن حجر   • مفهوم اشرف الوسائل الی فهم الشمائل و معه کتاب جواهر الدرر فی مناقب ابن حجر   • تعریف اشرف الوسائل الی فهم الشمائل و معه کتاب جواهر الدرر فی مناقب ابن حجر   • معرفی اشرف الوسائل الی فهم الشمائل و معه کتاب جواهر الدرر فی مناقب ابن حجر   • اشرف الوسائل الی فهم الشمائل و معه کتاب جواهر الدرر فی مناقب ابن حجر چیست   • اشرف الوسائل الی فهم الشمائل و معه کتاب جواهر الدرر فی مناقب ابن حجر یعنی چی   • اشرف الوسائل الی فهم الشمائل و معه کتاب جواهر الدرر فی مناقب ابن حجر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اشرف الوسائل الی فهم الشمائل و معه کتاب جواهر الدرر فی مناقب ابن حجر

کلمه : اشرف الوسائل الی فهم الشمائل و معه کتاب جواهر الدرر فی مناقب ابن حجر
اشتباه تایپی : havt hg,shmg hgd til hgalhmg , lui ;jhf [,hiv hgnvv td lkhrf hfk p[v
عکس اشرف الوسائل الی فهم الشمائل و معه کتاب جواهر الدرر فی مناقب ابن حجر : در گوگل

آیا معنی اشرف الوسائل الی فهم الشمائل و معه کتاب جواهر الدرر فی مناقب ابن حجر مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )