برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1372 100 1

اشاره (زبان شناسی)

اشاره (زبان شناسی) در دانشنامه ویکی پدیا

اشاره (زبان شناسی)
در زبان شناسی، مفهوم اشاره (به انگلیسی: deixis) بر این پدیده اطلاق می شود که درک برخی عبارت ها، مثلاً ضمایر شخصی، نیاز به اطلاعات دیگری که در متن موجود است دارد. به سخن دیگر، اشاره شیوهٔ ارجاع توسط عبارت هایی است که معنای خود را از درون بافت متن بدست می آورند. واژه ها زمانی اشاره ای هستند که معنای آن ها بسته به زمان و مکان تغییر کند. ضمایر شخصی (من، تو، او ....)، عبارت های زمانی (حالا، دیروز ، ...)، و عبارت های مکانی (اینجا، آنجا،...) از جمله عبارت های اشاره ای هستند.
الفاظ اشاری دالّ بر شخص، یعنی ضمائر شخصی اوّل شخص و دوم شخص،
الفاظ اشاری دالّ بر زمان، یعنی نظام زمانی و قیود زمانی،
الفاظ اشاری دالّ بر مکان، یعنی قیود مکان («اینجا» و «آنجا»)، اسماء و ضمایر اشاره («این»، «آن»، «اینها/اینان»، و «آنها/آنان»)،
شگردهای نوشتاری دالّ بر گفتار، مانند «در بالا» و «پیش گفته»، و
اشاری های اجتماعی: ضمایر خودمانی یا مؤدّبانه تر و رسمی تر که دالّ بر شأن اجتماعی گوینده و شنونده/شنوندگان اند.
انتخاب یک نوع از عبارات ارجاعی، از بین سایرین، تا حد زیادی بر این اساس است که چه چیزی را گوینده فرض می کند که شنونده پیش از این می دانسته است. در زمینه های بصری مشترک، آن ضمایری که عملکردشان به عنوان عبارات اشاره ای است (برای مثال، «این را بگیر»، «به او نگاه کن»)، برای یک ارجاع موفق ممکن است کافی باشد، اما جایی که هویت پیچیده تر باشد، عبارات اسمی پیچیده تری را بکار می گیرند. (برای مثال، «آن خارجی با نگاه مسخره را بیاد داری؟»)
پس ارجاع، آشکارا به اهداف گوینده (برای مثال، شناخت چیزی) و اعتقادات گوینده (به این معنا، آیامی توان از شنونده انتظار داشت که چیز خاصی را بداند؟) در کاربرد زبان ارتباط دارد.
نظام اشاری عبارت است از:
عکس اشاره (زبان شناسی)


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

اشاره (زبان شناسی) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی اشاره (زبان شناسی)   • مفهوم اشاره (زبان شناسی)   • تعریف اشاره (زبان شناسی)   • معرفی اشاره (زبان شناسی)   • اشاره (زبان شناسی) چیست   • اشاره (زبان شناسی) یعنی چی   • اشاره (زبان شناسی) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اشاره زبان شناسی
کلمه : اشاره (زبان شناسی)
اشتباه تایپی : hahvi (cfhk akhsd)
عکس اشاره (زبان شناسی) : در گوگل

آیا معنی اشاره (زبان شناسی) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )