برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1356 100 1

اشاره السبق الی معرفه الحق

اشاره السبق الی معرفه الحق در دانشنامه اسلامی

اشاره السبق الی معرفه الحق
إشارة السبق إلی معرفة الحق، تالیف علاءالدین ابوالحسن علی بن حسن بن ابوالمجد حلبی، معروف به ابن أبی المجد (از علمای قرن ششم هجری) است.
این کتاب از معدود کتاب هایی است که در آن هم مباحث عقائد و هم احکام فقهی مطرح گردیده است.
این نحوۀ نگارش در کتاب هایی نظیر «جمل العلم و العمل»، تألیف سید شریف مرتضی (م436ق)، «تقریب المعارف فی العقائد و الأحکام»، تألیف شیخ ابوالصلاح تقی الدین حلبی (م447ق) و «غنیة النزوع»، تألیف حمزة بن علی بن زهرۀ حلبی (م585ق) نیز دیده می شود.
این کتاب از دو کتاب «إشارة السبق» و «قاعدۀ ضمان» تشکیل شده است.
کتاب إشارة السبق؛ شامل دو قسمت مباحث اعتقادی و مباحث فقهی است.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی اشاره السبق الی معرفه الحق   • مفهوم اشاره السبق الی معرفه الحق   • تعریف اشاره السبق الی معرفه الحق   • معرفی اشاره السبق الی معرفه الحق   • اشاره السبق الی معرفه الحق چیست   • اشاره السبق الی معرفه الحق یعنی چی   • اشاره السبق الی معرفه الحق یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اشاره السبق الی معرفه الحق
کلمه : اشاره السبق الی معرفه الحق
اشتباه تایپی : hahvi hgsfr hgd luvti hgpr
عکس اشاره السبق الی معرفه الحق : در گوگل

آیا معنی اشاره السبق الی معرفه الحق مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )