برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1598 100 1
شبکه مترجمین ایران

اسید هیالورونیک

اسید هیالورونیک در دانشنامه ویکی پدیا

اسید هیالورونیک
اسید هیالورونیک (به انگلیسی: Hyaluronic Acid) نام یک ترکیب شیمیایی آلی است. این ترکیب را با نام هیالورونان (Hyaluronan) نیز می شناسند..O=C(N4(O)O(CO)(O)4O3O(C(=O)O)(O2O((O)(O1O(C(=O)O)(O)(O)1O)2NC(=O)C)CO)(O)3O)C
.O=C(N4(O)O(CO)(O)4O3O(C(=O)O)(O2O((O)(O1O(C(=O)O)(O)(O)1O)2NC(=O)C)CO)(O)3O)C
InChI=۱S/C28H44N2O23.Na/c۱-5(33)۲۹-۹-۱۸(۱1(35)7(3-31)۴۷–۲5(9)۴۶)۴۹-۲۸-۱7(41)۱5(39)۲۰(۲2(53-28)۲4(44)۴۵)۵۱-۲۶-۱۰(۳۰-6(2)۳۴)۱۹(۱2(36)8(4-32)۴۸–۲۶)۵۰-۲۷-۱6(40)۱3(37)۱4(38)۲1(52-27)۲3(42)۴۳;/h۷–۲۲٬۲۵–۲۸٬۳۱–۳۲٬۳۵–۴۱٬۴۶H,3-4H2,۱–۲H3,(H,29,33)(H,30,34)(H,42,43)(H,44,45);/q;+1/t۷-,۸-,۹-,۱۰-,۱۱-,۱۲-,۱۳+,۱۴+,۱۵-,۱۶-,۱۷-,۱۸-,۱۹-,۲۰+,۲۱+,۲۲+,۲۵-,۲۶+,۲۷-,۲۸-;/m1. /s1 YKey: YWIVKILSMZOHHF-QJZPQSOGSA-N Y
InChI=۱/C28H44N2O23.Na/c۱-5(33)۲۹-۹-۱۸(۱1(35)7(3-31)۴۷–۲5(9)۴۶)۴۹-۲۸-۱7(41)۱5(39)۲۰(۲2(53-28)۲4(44)۴۵)۵۱-۲۶-۱۰(۳۰-6(2)۳۴)۱۹(۱2(36)8(4-32)۴۸–۲۶)۵۰-۲۷-۱6(40)۱3(37)۱4(38)۲1(52-27)۲3(42)۴۳;/h۷–۲۲٬۲۵–۲۸٬۳۱–۳۲٬۳۵–۴۱٬۴۶H,3-4H2,۱–۲H3,(H,29,33)(H,30,34)(H,42,43)(H,44,45);/q;+1/t۷-,۸-,۹-,۱۰-,۱۱-,۱۲-,۱۳+,۱۴+,۱۵-,۱۶-,۱۷-,۱۸-,۱۹-,۲۰+,۲۱+,۲۲+,۲۵-,۲۶+,۲۷-,۲۸-;/m1. /s1Key: YWIVKILSMZOHHF-QJZPQSOGBN
عکس اسید هیالورونیک


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

اسید هیالورونیک را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی اسید هیالورونیک   • مفهوم اسید هیالورونیک   • تعریف اسید هیالورونیک   • معرفی اسید هیالورونیک   • اسید هیالورونیک چیست   • اسید هیالورونیک یعنی چی   • اسید هیالورونیک یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اسید هیالورونیک

کلمه : اسید هیالورونیک
اشتباه تایپی : hsdn idhg,v,kd;
عکس اسید هیالورونیک : در گوگل

آیا معنی اسید هیالورونیک مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )