برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1610 100 1
شبکه مترجمین ایران

اسید آمینه

اسید آمینه در دانشنامه ویکی پدیا

اسید آمینه
اسید آمینه یا آمینو اسید در شیمی به هر مولکولی که شامل گروه های کاربردی آمینه و کربوکسیلیک اسید است گفته می شود. اسید آمینه واحد تشکیل دهنده پروتئین است. اسیدهای آمینه در هنگام ساخته شدن پروتئین ها از RNA پیام بر یا mRNA به یکدیگر می پیوندند.
هیدروفوبیک
قطبی
باردار (مثبت و منفی)
در زیست شیمی به اسیدهای آلفاآمینو یعنی آن اسید آمینه هایی که در آنها کارکردهای آمینو و کاربوکسیلات هر دو به کربنی یگانه چسبیده اند اسید آمینه می گویند. آنها فقط به یک دسته تقسیم می شوند.
هر اسید آمینه، از یک کربن نامتقارن به نام کربن α تشکیل یافته است که با چهار گروه مختلف کربوکسیل (COOH) اتم هیدروژن، گروه آمینه بازی (NH۲-) و یک زنجیره غیر جانبی (R-) پیوند برقرار می کند. ریشه R ممکن است یک زنجیره کربنی یا یک حلقه کربنی باشد. عوامل دیگری مانند الکل، آمین، کربوکسیل و نیز گوگرد می توانند در ساختمان ریشه R شرکت کنند. زنجیره جانبی خود چندین اتم کربن دارد و آنها را به ترتیبی که از کربن آلفا، فاصله می گیرند، با حروف بتا (β)، گاما (γ) و دلتا (δ) نشان می دهند. اگر در حالی که عامل COOH روی کربن آلفا قرار داد عامل NH۲ روی کربن هایی غیر آلفا قرار گیرد. نوع اسید آمینه به β، γ یا δ تغییر خواهد کرد. اسیدهای آمینه آزاد به مقدار بسیار ناچیز در سلول ها وجود دارند. بیشتر اسیدهای آمینه آلفا در سنتز پروتئین شرکت می کنند، در صورتی که اسیدهای آمینه بتا، گاما و دلتا واسطه های شیمیایی هستند. بیشتر اسیدهای آمینه در pH هفت به صورت دو قطبی در می آیند یعنی گروه NH۲ پروتون می گیرد و گروه COOH هیدروژن خود را از دست می دهد و به صورت –COO- در می آید. زنجیره جانبی (گروه) R برای پروتئین ها می تواند یکی از ۲۰ حالت مختلف ممکن باشد و بدین ترتیب یک الفبای بیست حرفی برای ساخت پروتئین ها بوجود می آید. این بیست اسید آمینه می توانند با هر ترکیب و به هر تعداد در کنار هم آمده و به ساخت پروتئین منجر شوند.
مطابق قرار داد اگر ساختمان فضایی یک اسید آمینه را در نظر بگیریم، چنانچه عامل NH۲ که به کربن آلفا متصل است در طرف چپ باشد، می گوییم که این اسید آمینه از نوع L است و هرگاه عامل NH۲ در طرف راست کربن آلفا قرار گیرد، گوییم که این اسید آمینه از نوع D است. برخلاف قندهای طب ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

اسید آمینه در دانشنامه آزاد پارسی

اسید آمینه (amino acid)
(یا: آمینو اسید) نوعی مولکول های آلی محلول در آب، که عمدتاً از کربن، اکسیژن، هیدروژن، و نیتروژن تشکیل شده اند و هم گروه بازی آمینو(NH۲) وگروه اسیدی کربوکسیل (COOH) را دربرمی گیرند. اسیدهای آمینه مولکول های کوچکی اند که می توانند از غشاها عبور کنند. هرگاه دو یا چند اسید آمینه به هم متصل شوند، پپتید نامیده می شوند. پروتئین ها از زنجیرهای پپتیدی ساخته شده اند که با شکل مشخصی چین خورده یا پیچیده باشند. پروتئین های بسیار متفاوتی در یاخته های موجودات زنده یافت می شوند، اما همۀ این پروتئین ها فقط از بیست اسید آمینه ساخته شده اند که با آرایش های مختلف به هم متصل اند. با این همه، انواع دیگر آمینواسید نیز به ندرت در طبیعت یافت می شوند. انسان هشت اسید آمینه اساسی را نمی تواند در بدن خود بسازد و باید آن ها را با تغذیه به دست آورد. کودکان به دو اسید آمینه دیگر هم نیاز دارند که برای بزرگ سالان ضروری نیست. جانوران چند اسید آمینه آماده در جیرۀ غذایی خود لازم دارند، اما گیاهان سبز می توانند همۀ اسیدهای آمینه را که نیاز دارند، از مولکول های ساده تر بسازند. گیاهان به این منظور به انرژی خورشید و مواد معدنی، ازجمله نیترات های موجود در خاک، متکی اند. اسیدهای آمینه ترکیباتی آلی، خنثی، و جزء سازندۀ پروتئین هایند. به همین سبب جزء مولکول های حیاتی طبقه بندی می شوند. بیست نوع اسید آمینۀ عمده کشف شده است که شامل کربن، اکسیژن، هیدروژن و نیتروژن اند. هر اسید آمینه دارای ساختاری مرکزی مشتمل بر دو اتم کربن، دو اتم اکسیژن، یک اتم نیتروژن، و چهار اتم هیدروژن است که یک گروه متغیر R به آن وصل می شود. در گلی سین، گروه R تک اتم هیدروژن است و در آلانین گروه R از یک اتم کربن و سه اتم هیدروژن تشکیل شده است.

اسید آمینه را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی اسید آمینه   • مفهوم اسید آمینه   • تعریف اسید آمینه   • معرفی اسید آمینه   • اسید آمینه چیست   • اسید آمینه یعنی چی   • اسید آمینه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اسید آمینه

کلمه : اسید آمینه
اشتباه تایپی : hsdn Hldki
عکس اسید آمینه : در گوگل

آیا معنی اسید آمینه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )