اسکن

/~eskan/

لغت نامه دهخدا

اسکن. [ اِ ک ِ ] ( اِ ) در تداول مَشتی ها، اسکناس.

اسکن.[ اَ ک َ ] ( ع ن تف ) نعت تفضیلی از سکون. آرمیده تر.

اسکن. [ ] ( اِ ) بهندی اسم بهمن ابیض است.

فرهنگ فارسی

( اسم ) اسکناس
بهندی اسم بهمن ابیض است

فرهنگ معین

(اِ کَ ) [ انگ . ] (اِ. ) تصویری که به کمک اسکنر به دست می آید.

دانشنامه اسلامی

[ویکی الکتاب] ریشه کلمه:
سکن (۶۹ بار)

دانشنامه عمومی

اسکن (فیلم ۲۰۱۰). اسکن ( به تلوگویی: Varudu ) فیلمی محصول سال ۲۰۱۰ و به کارگردانی گناسخوار است. در این فیلم بازیگرانی همچون آلو آرجون، آریا، بانو سری مهرا، سوهاسینی مانیراتنام، اشیش ویدیارتی، نثار، سایاجی شینده و سینگیتام سرینیواسا رائو ایفای نقش کرده اند.
عکس اسکن (فیلم ۲۰۱۰)
گزارش تخلف یا اشتباه در معنی

دانشنامه آزاد فارسی

اِسکَن (scanning)
(یا: روبشگری) در پزشکی، روش بررسی غیر تهاجمی اعضای بدن، برای کشف ناهنجاری های ساختاری یا عملکرد آن ها. در این روش، امواج قابل ردیابی، مثل فراصوت، پرتوی گاما، یا پرتوی ایکس، از بخش های بدن عبور داده می شوند. رایانه الگوی جذب پرتوها را تحلیل می کند و به صورت تصویر روی صفحه نمایش می دهد.

پیشنهاد کاربران

( � ) اسکن ← پرتوکاوی ( √ )
خوش گِل
جست جو _پایش
تست گرفتن، وارسی
جست و جو، پردازش
اِسکَن
پَرتویاب، یابِشگَر، یابه، یابَن ( - اَن پسوند نام ابزار )
کاوَن، زِکاو ( ز - پیشوند مانند:زُدودن ) ، یابانه،
کاوَنده، کاوَک، کاویز، یابَک، یابیز، زِکُن، اَزکُن ( کردن )
واکاوی، برسی
برداشت
پویه

سوال های مرتبط