اسماعیلیان

/~esmA~iliyAn/
شبکه مترجمین ایران

لغت نامه دهخدا

اسماعیلیان. [ اِ ] ( اِخ ) رجوع به اسماعیلیه شود :
من چو اسماعیلیانم بی حذر
بل چو اسماعیل از آزادم زسر.
مولوی.
و رجوع به فهرست تاریخ گزیده و فهرست رودکی تألیف نفیسی ج 3 شود.

اسماعیلیان. [ اِ ] ( اِخ ) از مزارع انارک یزد است.

فرهنگ فارسی

از مزارع انارک یزد است

دانشنامه عمومی

اسماعیلیان (مذهب)
اسماعیلیان (حکومت)
گزارش تخلف یا اشتباه در معنی

دانشنامه آزاد فارسی

طایفه ای از مردم قدیم فارس، موسوم به رموم یا زموم شبانکاره، معروف به کرد. این طایفه منسوب به خاندان منوچهر نوادۀ فریدون پیشدادی و به روایت دیگر منسوب به خاندان منوچهر از اسپهبدان فارس در عصر سامانیان بودند که پس از سقوط آن سلسله پراکنده شدند. محمد بن یحیی و نمرود بن یحیی، سران این طایفه، معاصر فضلویه می زیستند و از بستگان سلسلۀ شبانکارگان فارس بودند. اینان در میانۀ نیمۀ اول قرن ۵ق، دامنۀ تصرفات خود را به حوالی اصفهان رساندند. تاش فراش، سردار سلطان مسعود غزنوی، درپی جنگ هایی خونین پیشروی آنان را متوقف کرد. اسماعیلیان در اواخر پادشاهی باکالیجار دیلمی (۴۱۵ـ۴۴۰ق)، شهر دارابگرد فارس را گرفتند.

ارتباط محتوایی

لغت نامه دهخدااسماعیلیان. [ اِ ] ( اِخ ) رجوع به اسماعیلیه شود : من چو اسماعیلیانم بی حذر بل چو اسماعیل از آزادم ...فرهنگ فارسیاز مزارع انارک یزد استدانشنامه عمومیاسماعیلیان (مذهب) اسماعیلیان (حکومت)دانشنامه آزادطایفه ای از مردم قدیم فارس، موسوم به رموم یا زموم شبانکاره، معروف به کرد. این طایفه منسوب به خاندان ...
معنی اسماعیلیان، مفهوم اسماعیلیان، تعریف اسماعیلیان، معرفی اسماعیلیان، اسماعیلیان چیست، اسماعیلیان یعنی چی، اسماعیلیان یعنی چه، اسماعیلیان الموت (حکومت)، اسماعیلیه در ایران، فرقه اسماعیلیان، عقاید اسماعیلیه، اسماعیلیه آغا خانی، امامان اسماعیلیه، حکومت اسماعیلیان، فرقه اسماعیلیه چیست، اسماعیلیه نزاری
برچسب ها: لغت نامه دهخدا، لغت نامه دهخدا با حرف ا، فرهنگ فارسی، فرهنگ فارسی با حرف ا، دانشنامه عمومی، دانشنامه عمومی با حرف ا، دانشنامه آزاد فارسی، دانشنامه آزاد فارسی با حرف ا، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف ا
کلمه: اسماعیلیان
کلمه بعدی: اسماعیلیان الموت
اشتباه تایپی: hslhudgdhk
آوا: /~esmA~iliyAn/
نقش: اسم فامیل
عکس اسماعیلیان : در گوگل
معنی اسماعیلیان

معنی یا پیشنهاد شما