برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1565 100 1
شبکه مترجمین ایران

استوائ

معنی استوائ به فارسی

استوائ
۱ - ( مصدر ) برابر شدن راست شدن . ۲ - ( اسم ) برابری یکسانی . ۳ - ( مصدر ) معتدل گردیدن . ۴ - ( اسم ) اعتدال : استوائ قامت . ۵ - ( مصدر ) قرار گرفتن استقرار . یا خط استوائ . دایره ای شرقی غربی که کر. زمین را بدو قسمت متساوی ( شمالی جنوبی ) تقسیم کند .
کوره ای از نواحی نیشابور و یاقوت
خطی است موهوم که یک سر آن بمشرق و سر دیگر بمغرب که حکما در زمین بمقابله و محاذات دائر معدل النهار بر وسط زمین فرض کنند بنهجی که اگر دایره معدل النهار قاطع عالم شده زمین را هم قطع نماید پس زمین از جایی که قطع شود همانجا خط استواست و معدل النهار از آن گویند که چون سیر آفتاب برین دایره می گردد و لیل و نهار در جمیع عالم برابر میشود مگر در عرض تسعین و آفتاب را برین دائره می گردد و لیل و نهار در جمیع عالم برابر میشود مگر در عرض تسعین و آفتاب را برین دائره اتفاق سیر در سال دو بار افتد یکی در اول حمل و دیگر در آخر سنبله و خط استوائ را خط استوا از آن گویند که در آنجا دوازده ماه لیل و نهار برابر می باشد بالتقریب و خط استوا از جنوب چین شروع شده بر گنگ دژ و جزیره جمکوث گذشته بر جنوب سراندیب و جزایر زنگ و بر جنوب سیاهان مغرب به بحر اقیانوس منتهی میشود و خط استوائ مجازا معدال النهار نیز گویند .

استوائ را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی استوائ   • مفهوم استوائ   • تعریف استوائ   • معرفی استوائ   • استوائ چیست   • استوائ یعنی چی   • استوائ یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی استوائ

کلمه : استوائ
اشتباه تایپی : hsj,hm
عکس استوائ : در گوگل

آیا معنی استوائ مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )