برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1677 100 1
شبکه مترجمین ایران

استنساخ

/'estensAx/

مترادف استنساخ: رونویسی، کتابت، نسخه برداری

برابر پارسی: رونویسی

معنی استنساخ در لغت نامه دهخدا

استنساخ. [ اِ ت ِ ] (ع مص ) استنساخ کتاب ؛ نقل کردن کتاب از کتابی دیگر.

معنی استنساخ به فارسی

استنساخ
نسخه گرفتن، نسخه برداشتن ازروی کتاب، مطلبی راازروی نوشته دیگری نوشتن
( مصدر ) نسخه گرفتن از نوشته یا کتابی نقل کردن مطلبی از روی نوشته ای . جمع استنساخات .
استنساخ کتاب

معنی استنساخ در فرهنگ معین

استنساخ
(اِ تِ) [ ع . ] (مص م .)رونوشت برداشتن از نوشته یا کتابی ، نسخه برداری .

معنی استنساخ در فرهنگ فارسی عمید

استنساخ
نسخه گرفتن، نسخه برداشتن از روی کتاب، مطلبی را از روی نوشتۀ دیگری نوشتن.

استنساخ در دانشنامه اسلامی

استنساخ
این اصطلاح که با کلمه استکتاب مترادف دانسته شده، به معنای نوشتن نسخه کتابی از روی نسخه دیگر همان کتاب یا نسخه گرفتن از کتاب و نوشته به کار می رود و معادل آن در زبان فارسی "نسخه نویسی" است.
در زبان فارسی تعبیرهای نسخه کردن، نسخه نوشتن، نسخه بردن، نسخه گرفتن و نسخه برداشتن نیز به معنای استنساخ متداول بوده است. این اصطلاح از مادّه "نسخ" گرفته شده که یکی از معانی آن "نَقْل" است؛ چنان که نوشته ای از روی نوشته ای نقل شود. در قرآن آمده است: «انّا کُنّا نَسْتَنْسِخُ ما کنتم تَعْلَمُون»، زیرا ما کارهایی را که می کرده اید، می نوشته ایم.
از زمانی که بشر گونه ای خط و کتاب داشته، مقوله استنساخ نیز در جنب امور فرهنگی مطرح بوده است. چینی ها، یونانی ها و ایرانیان دوران باستان از طریق استنساخ کتاب به تکثیر و انتشار آن می پرداختند. گفته اند که اسکندر پس از ورود به ایران دستور داد تا از همه کتاب های موجود در اصطخر نسخه برداری کنند. شاپور هم کتاب هایی را که جمع آوری کرده بود در دسترس نسخه برداران قرار داد تا از روی آنها نسخه هایی استنساخ شود. در تمدن اسلامی استنساخ کتاب نوعی ارزش فرهنگی تلقی شده؛ تا جایی که ابن خلدون آن را از زمینه های "عمران" محسوب داشته است.
در جهان اسلام در نخستین قرون اسلامی، پدیده استنساخ و استکتاب رواج داشته و با توجه به توصیه ها و آموزه هایی که در این زمینه در لابه لای کلمات قصار و ضرب المثل های اسلامی مشهود است می توان گفت که استنساخِ کتاب در جهان اسلام با سرعت قانونمند شده و در نزد تحصیل کردگان ارزشی فراگیر محسوب می گردیده است. بر طبق برآوردی که فقط از نُسَخ خطی قُرْطُبه به عمل آمده در حدود 60 تا 80 هزار کتاب در میانه دو قرن چهارم و پنجم هجری در آنجا استنساخ شده است. بر اساس شمارش مجموعه فهرست های نسخ خطی نگارش های اسلامی می توان گفت که در طول یک هزار و دویست سال از تاریخ تمدن اسلامی، در حدود پنج میلیون کتاب و رساله استنساخ شده است. این رقم حکایت از آن دارد که مقوله استنساخ به عنوان ارزشی فرهنگی، در جهان اسلام شناخته بوده است.
انگیزه هایی که سبب گردیده مقوله استنساخ در قلمرو فرهنگ جهان اسلام، زمینه ای از زمینه های عمران محسوب شود. متنوع و گوناگون است؛ اما در عین تنوع این انگیزه ها را می توان در سه ح ...

معنی استنساخ به انگلیسی

derivation (اسم)
اقتباس ، استنتاج ، اشتقاق ، استخراج ، استنساخ ، سر چشمه
exemplification (اسم)
تمثیل ، استنساخ ، نمونهاوری ، مثال اوری
transcription (اسم)
رونوشت ، استنساخ

استنساخ را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد
اقتباس،رونویسی
علی باقری
: استنساخ: [اصطلاح کتابداری] رونویسی کردن از روی نسخ خطی یا چاپی بدون دخالت در متن.
میرحسین سیاوشی خیابانی
(گویش تهرانی) رج زدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• نقاشی استنساخ   • استنتاخ   • معنی استنطاق   • معنی استنتاج   • معنی استنساخ   • مفهوم استنساخ   • تعریف استنساخ   • معرفی استنساخ   • استنساخ چیست   • استنساخ یعنی چی   • استنساخ یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی استنساخ

کلمه : استنساخ
اشتباه تایپی : hsjksho
آوا : 'estensAx
نقش : اسم
عکس استنساخ : در گوگل

آیا معنی استنساخ مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )