برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1429 100 1

استعلام

/'este'lAm/

مترادف استعلام: استخبار، استفسار، پرسش، پرسیدن، خبرجویی، سؤال

برابر پارسی: پرسش، پرسیدن، آگاهی خواستن

معنی استعلام در لغت نامه دهخدا

استعلام. [ اِ ت ِ] (ع مص ) پرسیدن از چیزی. (منتهی الارب ). آگاهی خواستن. (غیاث ). پرسیدن. طلب دانستن. آموزانیدن خواستن. آگاه کردن خواستن. (زوزنی ) (تاج المصادر بیهقی ). پرسش. دانستن خواستن. خبر پرسیدن : ابوعلی برؤس لشکر و وجوه قوم پیغام فرستاد و از موجب نفرت و داعی وحشت استعلام کرد. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 316).
- استعلام کردن ؛ استخبار. استفسار.

معنی استعلام به فارسی

استعلام
آگاهی خواستن، پرسش کردن ازچیزی، خبرگرفتن، خبرپرسیدن
۱ - ( مصدر ) آگهی خواستن آگاهی خواستن پرسش کردن پرسیدن خبر گرفتن . ۲ - آموزش خواستن . جمع : استعلامات .
[interrogation] [مهندسی مخابرات] فرایند ارسال نشانک/ سیگنال برای آگاهی از حالت افزارۀ مخاطب یا اخذ برخی اطلاعات دیگر

معنی استعلام در فرهنگ معین

استعلام
(اِ تِ) [ ع . ] (مص م .) آگاهی خواستن ، پرسش کردن .

معنی استعلام در فرهنگ فارسی عمید

استعلام
پرسش کردن دربارۀ چیزی برای کسب اطلاعات، خبر گرفتن، خبر پرسیدن.

استعلام در دانشنامه اسلامی

استعلام
تحقیق و پرس و جو را استعلام گویند. از آن به مناسبت در باب های طهارت، صلات، تجارت، ضمان، نکاح و قضاء سخن رفته است.
حکم استعلام به اعتبار آنچه مورد استعلام قرار می گیرد، متفاوت است. به طور کلّی استعلام از حکم چیزی که از جنبۀ پاکی و نجاست یا حلیّت و حرمت مشکوک است، در صورت امکان، واجب است- مانند آن که ندانیم خون نجس است یا پاک، آهو حلال گوشت است یا حرام گوشت- امّا اگر موضوع حکم مشکوک باشد، استعلام واجب نیست. شک در تذکیه گوشت اگر ندانیم فلان مایع نجس شده است یا خیر، گوشت گوسفندی که از مسلمان گرفته شده، تذکیه شده است که خوردنش حلال باشد یا خیر. در این دو صورت حکم به پاکی و حلیّت می شود و نیازی به استعلام نمی باشد. استعلام در قاضی استعلام گاه مستحب است مانند این که برای قاضی ای که تازه وارد شهر شده است، مستحب است امور داخلی شهر را از اهالی آن استعلام نماید تا عالمان و افراد عادل و مورد اطمینان را بشناسد و بداند با چه کسانی معاشرت و از چه کسانی دوری کند. شک اجیر در نماز بین نماز مسافر و حاضر شخص اجیر اگر شک کند نمازی را که برای خواندن آن اجیر شده است، نماز مسافر است یا نماز حاضر و استعلام از آن نیز ممکن نباشد، باید احتیاط کند و هر دو را بخواند. شرط در الفاظ مستعمل در سلف از شرایط بیع سلف آن است که مال را با الفاظی که برای دو طرف معامله معلوم است و از نظر عرف یا لغت نیز ظهور در مقصود دارد، وصف کند تا هنگام اختلاف، استعلام از آن ممکن باشد و گرنه، بیع باطل است. مهر مجهول مهر مجهولی که استعلام از آن ممکن نیست- مانند عنوان حیوان یا شیئ- باطل است و مهر المثل واجب می شود. شوهر غایب قادر بر استعلام حال همسر شوهر غایبی که بتواند از حال همسرش هر چند به وسیلۀ وکیل استعلام کند، حاضر محسوب می شود. از این رو، طلاق همسرش در حال حیض باطل است. شوهر حاضر ناتوان از استعلام حال همسر همچنین شوهر حاضری که نتواند از حال همسرش استعلام کند، غایب محسوب می شود. بنابراین، طلاق همسرش هر چند در واقع با دوران حیض او مصادف گردد صحیح است. ضمانت دین مجهول ضمانت دین مجهولی که استعلام از آن ممکن نیست، باطل است و در جواز آن، در صورتی که پس از ضمانت امکان استعلام باشد، اختلاف است.
...

ارتباط محتوایی با استعلام

معنی استعلام به انگلیسی

inquiry (اسم)
تحقیق ، رسیدگی ، باز جویی ، سراغ ، خبر گیری ، جستار ، پرس و جو ، استعلام ، پرسش ، استفسار ، سئوال

استعلام را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

جلال
اخذ تاييد، تاييديه
ایرزاد
اِستِعلام
پُرس و دان ، دان آوری ، دانست آوری ،دان جویی ،
دان پُرسی
روشن گری : استعلام از دَر ( باب) استفعال و ریشه ی عِلم به مینه ی دان و دانستن و دانیدن است .
محمد دانیال
آگه خواهی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• استعلام سنهاب   • استعلام بیمه بدنه   • استعلام بیمه خودرو   • استعلام بیمه شخص ثالث ایران   • استعلام بیمه تامین اجتماعی   • استعلام بیمه مرکزی ورود   • استعلام نرخ بیمه شخص ثالث   • استعلام بیمه پارسیان   • معنی استعلام   • مفهوم استعلام   • تعریف استعلام   • معرفی استعلام   • استعلام چیست   • استعلام یعنی چی   • استعلام یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی استعلام
کلمه : استعلام
اشتباه تایپی : hsjughl
آوا : 'este'lAm
نقش : اسم
عکس استعلام : در گوگل

آیا معنی استعلام مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )