استر بدرقه

/~Astarbadraqe/

معنی انگلیسی:
endpaper, flyleaf

فرهنگ معین

( آستر بدرقه ) ( ~. بَ رَ قِ ) (اِمر. ) پارچه یا کاغذی که از یک سو به جلد و از سوی دیگر به نخستین صفحة کتاب و مانند آن می چسبد.

دانشنامه عمومی

آستر بدرقه. آستر بدرقه ( انگلیسی: Endpaper ) ، صفحه ای که کتاب را به جلد متصل می کند.
آستر بدرقه ( آستره ) کتاب، برگی که صحاف برای چسباندن و استحکام کتاب به جلد در آغاز و پایان آن می گذارد. [ ۱]
آستر بدرقه کتاب، یک یا چند برگ که صحاف در آغاز و پایان کتاب می گذارد. برگ یا برگ های سفیدی که جزء متن کتاب چاپی نیست و «کراسه نما» روی آن حک نشده است.
طرح های بسیاری برای آستر بدرقه وجود دارد که به طور خاص برای استفاده در صحافی طراحی شده اند.
عکس آستر بدرقه
این نوشته برگرفته از سایت ویکی پدیا می باشد، اگر نادرست یا توهین آمیز است، لطفا گزارش دهید: گزارش تخلف

دانشنامه آزاد فارسی

آستر بدرقه. در صحافیِ کتاب های با جلدِ سخت به ورق کاغذی می گویند که نیمی از آن به سطح داخلی مقوای جلد چسبیده و نیم دیگر آن نخستین یا آخرین ورق کتاب را تشکیل می دهد. آستر بدرقه در هر دو طرف کتاب به یک صورت است. عموماً کاغذ آستر بدرقه ضخیم تر از کاغذ کتاب و رنگی انتخاب می گردد. در صحافی سنتی ایرانی از کاغذ ابری برای آستر بدرقه استفاده می شد.

پیشنهاد کاربران

آستربدرقه: [اصطلاح کتابداری]یک یا چند برگ که صحاف برای استحکام کتاب در آغاز و پایان آن می گذارند. آستر بدرقه شامل برگی است که به جلد چسبانده شده و برگ یا برگهای سفید که جزء متن جاری کتاب نیست و در نتیجه علامت صحاف یا کراسمه نما روی آن حک نشده است.

بپرس