برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1624 100 1
شبکه مترجمین ایران

استخوان کاری

معنی استخوان کاری در لغت نامه دهخدا

استخوان کاری. [ اُ ت ُ خوا / خا ] (حامص مرکب ) خاتم بندی :
استخوان های من ای آه بگردون بردی
استخوان کاری صندوق فلک چند کنی.
کاتبی.

معنی استخوان کاری به فارسی

استخوان کاری
خاتم سازی خاتم کاری .

معنی استخوان کاری در فرهنگ معین

استخوان کاری
( ~.)(حامص .) خاتم سازی ، خاتم کاری .

استخوان کاری را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی استخوان کاری   • مفهوم استخوان کاری   • تعریف استخوان کاری   • معرفی استخوان کاری   • استخوان کاری چیست   • استخوان کاری یعنی چی   • استخوان کاری یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی استخوان کاری

کلمه : استخوان کاری
اشتباه تایپی : hsjo,hk ;hvd
عکس استخوان کاری : در گوگل

آیا معنی استخوان کاری مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )