برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

استخوان جلو سینه مرغ

استخوان جلو سینه مرغ را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی استخوان جلو سینه مرغ   • مفهوم استخوان جلو سینه مرغ   • تعریف استخوان جلو سینه مرغ   • معرفی استخوان جلو سینه مرغ   • استخوان جلو سینه مرغ چیست   • استخوان جلو سینه مرغ یعنی چی   • استخوان جلو سینه مرغ یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی استخوان جلو سینه مرغ
کلمه : استخوان جلو سینه مرغ
اشتباه تایپی : hsjo,hk [g, sdki lvy
عکس استخوان جلو سینه مرغ : در گوگل

آیا معنی استخوان جلو سینه مرغ مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )