برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1668 100 1
شبکه مترجمین ایران

استخوان آرنج

استخوان آرنج در دانشنامه آزاد پارسی

استخوانِ آرنج (funny-bone)
نام رایج بخشی از آرنج. در این ناحیه، عصب زند زبرین از پشت لقمۀ داخلی استخوان بازو عبور می کند. ضربه زدن به این نقطه باعث احساس گزگز و سوزش در همۀ طول عصب زند زبرین، در منطقۀ پایین آرنج، تا سمت زند زبرین دست و بی حس شدن این نواحی می شود.

معنی استخوان آرنج به انگلیسی

funny bone (اسم)
شوخی ، استخوان ارنج

استخوان آرنج را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی استخوان آرنج   • مفهوم استخوان آرنج   • تعریف استخوان آرنج   • معرفی استخوان آرنج   • استخوان آرنج چیست   • استخوان آرنج یعنی چی   • استخوان آرنج یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی استخوان آرنج

کلمه : استخوان آرنج
اشتباه تایپی : hsjo,hk Hvk[
عکس استخوان آرنج : در گوگل

آیا معنی استخوان آرنج مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )