برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

از نام های خداوند در اوستا

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی از نام های خداوند در اوستا   • مفهوم از نام های خداوند در اوستا   • تعریف از نام های خداوند در اوستا   • معرفی از نام های خداوند در اوستا   • از نام های خداوند در اوستا چیست   • از نام های خداوند در اوستا یعنی چی   • از نام های خداوند در اوستا یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی از نام های خداوند در اوستا
کلمه : از نام های خداوند در اوستا
اشتباه تایپی : hc khl ihd onh,kn nv h,sjh
عکس از نام های خداوند در اوستا : در گوگل

آیا معنی از نام های خداوند در اوستا مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )