برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

از صحابه مقرب حضرت علی ( ع)

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهمن عنایتی کاریجانی
سلیم بن قیس هلالی کوفی، که کتابی نیز به همین نام دارد.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی از صحابه مقرب حضرت علی ( ع)   • مفهوم از صحابه مقرب حضرت علی ( ع)   • تعریف از صحابه مقرب حضرت علی ( ع)   • معرفی از صحابه مقرب حضرت علی ( ع)   • از صحابه مقرب حضرت علی ( ع) چیست   • از صحابه مقرب حضرت علی ( ع) یعنی چی   • از صحابه مقرب حضرت علی ( ع) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی از صحابه مقرب حضرت علی  ع

کلمه : از صحابه مقرب حضرت علی ( ع)
اشتباه تایپی : hc wphfi lrvf pqvj ugd ( u)
عکس از صحابه مقرب حضرت علی ( ع) : در گوگل

آیا معنی از صحابه مقرب حضرت علی ( ع) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )