برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

از آلات موسیقی آذری

از آلات موسیقی آذری را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سید امین ابوالبشری
بالابان، چه گه نه، چوغور، دف، کامانچا، کوس ناغارا، لوققوتو، ناغارا، قاوال، قوشا ناقارا، روت، ساز، شیروان تمبورو، تار، توتک، زورنا

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی از آلات موسیقی آذری   • مفهوم از آلات موسیقی آذری   • تعریف از آلات موسیقی آذری   • معرفی از آلات موسیقی آذری   • از آلات موسیقی آذری چیست   • از آلات موسیقی آذری یعنی چی   • از آلات موسیقی آذری یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی از آلات موسیقی آذری
کلمه : از آلات موسیقی آذری
اشتباه تایپی : hc Hghj l,sdrd Hbvd
عکس از آلات موسیقی آذری : در گوگل

آیا معنی از آلات موسیقی آذری مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )