برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1431 100 1

ازیرا

معنی ازیرا در لغت نامه دهخدا

ازیرا. [ اَ ] (حرف ربط) اَزایرا. زیرا. برای این. از برای آن. (جهانگیری ). از آن جهت. بدین سبب. بدین علت. لاجرم. لهذا. (برهان ). علی هذا. بنابراین : اکنون ایشان ملک بکسی دیگر دادند، ازیرا که من [ بهرام گور ] غایب بودم. (ترجمه ٔ طبری بلعمی ).
بدو گفت من دخت ده مهترم
ازیرا چنین خوب و گندآورم.
فردوسی.
چنان شاهزاده جوانرا بکشت
ازیرا جهان گشت با او درشت.
فردوسی.
همه داد کرد و همه داد دید
ازیرا که گیتی همه باد دید.
فردوسی.
چو دانا توانا بد و دادگر
ازیرا نکرد ایچ پنهان هنر.
فردوسی.
همی گفت اگر من گنه کرده ام
ازیرا به بند اندر آزرده ام.
فردوسی.
تهمتن ز پیوندشان سر بتافت
ازیرا سزاوار خود کس نیافت.
فردوسی.
ستانی همی زندگانی مردم
ازیرا درازت بود زندگانی.
منوچهری.
تابناکند، ازیرا که دو علوی گهرند
بچگان آن بنسب ترکه ازین باب گرند.
منوچهری.
دلم از غم همیشه ابردارد
ازیرا زین دو چشمم سیل بارد.
(ویس و رامین ).
زفتحش کنیت آمد وز ظفر نام
ازیرا یافته ست از هردوان کام.
(ویس و رامین ).
ازیرا خامه ٔ یزدانْش خوانند
رسول نامه ٔ یزدانْش دانند.
ناصرخسرو.
با نیک بنیکی بکوش ازیرا
بد جز که سزاوار بد نباشد.
ناصرخسرو.
از کرده ٔ خود یاد کن و بگری ازیرا
بر عمر به از تو بتو کس نوحه گری نیست.
سنائی.
بگو دل را که گرد غم نگردد
ازیرا غم بخوردن کم نگردد.
مولوی.
و رجوع به ازایرا شود.

ازیرا. [ ] (اِخ ) شهرکیست بناحیت پارس از میان پسا و داراگرد، آبادان. (حدود العالم ).

معنی ازیرا به فارسی

ازیرا
(کلمه تعلیلا ایرا، زیرا، ایرا: ازاین راه، ازبرای این، برای این، ازاین جهت
زیرا برای این از برای آن از آنجهت بدین سبب بدین علت بنابراین .
شهرکیست بناحیت پارس آبادان
ازیراک از این رو که زیرا که .
ازیراک زیراک زیرا که از این رو چون که .

معنی ازیرا در فرهنگ معین

ازیرا
( اَ ) [ په . ] حرف ربط مرکب ، زیرا، از آن جهت .

معنی ازیرا در فرهنگ فارسی عمید

ازیرا
از برای این، برای این، ازاین جهت: بگو دل را که گِرد غم نگردد / ازیرا غم به خوردن کم نگردد (مولوی۲: ۲۲۴).

ازیرا را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

تاشبور
زیرا که ، برای اینکه
دينا توحیدی فر
زیرا که، برای اینکه، بخاطر اینکه، زیرا
اری
زیرا چون
معصومه هاشمی
زیرا ، چون ،به خاطر اینکه
امیر گنجی
در گویش تاتی ازیره یا ازیرا به معنی دیروز است.
علی باقری
ازیرا:
دکتر کزازی در مورد واژه ی " ازیرا" می نویسد : (( ازیرا : درپهلوی ازیراک azyrāk در ریخت های " زیراک " و "زیرا " نیز در پارسی به کار می‌رود. ))
((چو دانا توانا بد و دادگر
ازیرا نکرد ایچ پنهان هنر.))
(نامه ی باستان ، جلد اول ، میر جلال الدین کزازی ، 1385، ص 195 )
امیر گنجی
در گویش تاتی اَزیرا،اَزیره،یعنی دیروز.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی گزند   • معنی برنا   • معنی شکوه   • معنی ازیرا   • مفهوم ازیرا   • تعریف ازیرا   • معرفی ازیرا   • ازیرا چیست   • ازیرا یعنی چی   • ازیرا یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ازیرا
کلمه : ازیرا
اشتباه تایپی : hcdvh
عکس ازیرا : در گوگل

آیا معنی ازیرا مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )