ارینب دختر اسحاق

دانشنامه عمومی

ارینب دختر اسحاق زنی زیبا رو بود. بر طبق برخی منابع وی همسر عبدالله بن سلام بود که بعد از طلاق دادن شوهرش، یزید و حسین بن علی تواماً از وی خواستگاری کردند که به عقد حسین درآمد. حسین او را دوباره طلاق داده و به شوهرش عبدالله بن سلام برگرداند. خطای یادکرد: برچسب < ref> غیرمجاز؛ نام های غیرمجاز یا بیش از اندازه ( ) .
یزید پیش از اینکه ارینب به همسری عبدالله درآید، خواهان ارینب بود. عبدالله در آن زمان والی بود. بعد از ازدواج ارینب، یزید شخصی را به نزد معاویه فرستاد و از وی در مورد بی توجهی به خود گله کرد و ماجرای عشق خود به ارینب و ازدواج وی را به معاویه بیان داشت. معاویه در پاسخ با تبانی با دختر خود و گذاشتن شرط ازدواج مبنی بر طلاق دادن ارینب، پیشنهاد ازدواج دخترش با عبدالله را داد. عبدالله ارینب را طلاق نداد و به خواستگاری دختر معاویه رفت اما وی حاضر نشد با عبدالله ازدواج کند.
معاویه، ابودرداء را برای خواستگاری از ارینب به عراق فرستاد، حسین نیز که در این زمان بر حسب تصادف در عراق بود، از ابودرداء خواست که با مبلغی برابر با مهریه ای که یزید حاضر بود برای ارینب بپردازد، ارینب را برای خود خواستگاری کند. ابودرداء پذیرفت و به ارینب ماجرای خواستگاری حسین و یزید را ابراز داشت. ارینب در پاسخ به ابودرداء گفت که تو خویشاوند منی و من تصمیم در این باره را به تو محول می کنم. ابودرداء حسین را مناسبتر دانست و ارینب به همسری حسین درآمد. معاویه پس از این ماجرا ابودرداء را به شدت مؤاخذه نمود.
بعد از این ازدواج، عبدالله برای باز پس گرفتن اموالی که نزد ارینب داشت به عراق آمد. عبدالله و ارینب با دیدن دوباره همدیگر تحت تأثیر قرار گرفتند و گریستند. حسین با دیدن این موضوع گفت که ارینب را سه طلاقه نموده و این ازدواج مصلحتی را انجام داده که ارینب را به عبدالله بازگرداند. . .
عبدالرحیم قنوات استادیار دانشگاه فردوسی مشهد می نویسد در منابع اولیه تاریخی، این داستان تنها در کتاب الامامه و سیاسه ابن قتیبه دینوری ( قرن سوم هجری ) ذکر شده است. قنوات با برشمردن دلایلی چون معلوم نبودن سلسله راویان حدیث، نام نبردن از ارینب و پدرش و نام نبردن از شخصی تحت عنوان عبدالله بن سلام به عنوان والی عراق در زمان معاویه در منابع قدیمی تر تاریخ اسلامی، اعتبار حدیث را به چالش می کشد. قنوات با دلایلی نشان می دهد که این ماجرا بعد از ولیعهدی یزید بوده و معتقد است حتی اگر این عبدالله بن سلام را عبدالله بن سلامی بدانیم که پیش از مسلمان شدن یهودی بوده و در زمان محمد زندگی کرده، سال مرگش قبل از ولیعهدی یزید بوده است. قنوات در ادامه استدلالهای خود به دلایلی چون عدم خویشاوندی ابودرداء ( قبیله خزرج ) و ارینب ( قبیله قریش ) و همچنین مرگ ابودرداء پیش از ولیعهدی یزید اشاره می کند.
گزارش تخلف یا اشتباه در معنی

پیشنهاد کاربران

بپرس