برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

ارنگه بزرگ


متاسفانه معنی یافت نشد. ممکن است عبارات مرتبط زیر بتواند به شما کمک کند: مشاهده عبارات مرتبط

ارنگه بزرگ را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ارنگه بزرگ   • مفهوم ارنگه بزرگ   • تعریف ارنگه بزرگ   • معرفی ارنگه بزرگ   • ارنگه بزرگ چیست   • ارنگه بزرگ یعنی چی   • ارنگه بزرگ یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ارنگه بزرگ

کلمه : ارنگه بزرگ
اشتباه تایپی : hvk'i fcv'
عکس ارنگه بزرگ : در گوگل

آیا معنی ارنگه بزرگ مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )