برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1359 100 1

ارجاع به مرجع (مقام) ذی صلاح

معنی کلمه ارجاع به مرجع (مقام) ذی صلاح به عربی

ارجاع به مرجع (مقام) ذی صلاح
إحالة إلي جهة الإختصاصِ

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• ارجاع دادن   • سبد بزرگ میوه   • معنی ارجاع شد   • معنی ارجاع به مرجع (مقام) ذی صلاح   • مفهوم ارجاع به مرجع (مقام) ذی صلاح   • تعریف ارجاع به مرجع (مقام) ذی صلاح   • معرفی ارجاع به مرجع (مقام) ذی صلاح   • ارجاع به مرجع (مقام) ذی صلاح چیست   • ارجاع به مرجع (مقام) ذی صلاح یعنی چی   • ارجاع به مرجع (مقام) ذی صلاح یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ارجاع به مرجع مقام ذی صلاح
کلمه : ارجاع به مرجع (مقام) ذی صلاح
اشتباه تایپی : hv[hu fi lv[u (lrhl) bd wghp
عکس ارجاع به مرجع (مقام) ذی صلاح : در گوگل

آیا معنی ارجاع به مرجع (مقام) ذی صلاح مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )