برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1529 100 1
شبکه مترجمین ایران

ادم احمق

معنی ادم احمق به انگلیسی

fool (اسم)
نادان ، ابله ، خر ، احمق ، ادم احمق ، دلقک ، لوده ، خرفت
galoot (اسم)
بند باز ، ادم احمق
birdbrain (اسم)
کودن ، ادم احمق
snipe (اسم)
ادم احمق ، نوک دراز ، پاشله
zombie (اسم)
ادم احمق ، انسان زنده شد ، خدایی بشکل مار ، مارخدا
dromedary (اسم)
ادم احمق ، شتر جماز
zombi (اسم)
ادم احمق ، انسان زنده شد ، خدایی بشکل مار ، مارخدا
bufflehead (اسم)
ادم احمق ، گاومیش ، کله خر
dotterel (اسم)
ادم احمق ، مرغ باران
poop (اسم)
ادم احمق ، کشتیدم ، صدای قلپ ، صدای کوتاه ، قسمت بلند عقب کشتی
featherbrain (اسم)
پریشان خیال ، ادم احمق ، ادم حواس پرت
featherhead (اسم)
ادم احمق ، ادم حواس پرت ، شخص پریشان حواس
softhead (اسم)
ادم احمق ، ننر

معنی کلمه ادم احمق به عربی

ادم احمق
موخرة السفينة
هزة
بليد

ادم احمق را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• شعر آدم نادان   • هرگز با احمقها بحث نکنید   • جواب ادم نادان   • متن در مورد نادانی   • متن احمقانه   • اس ام اس احمقانه   • عکس احمقانه   • بحث با نادان   • معنی ادم احمق   • مفهوم ادم احمق   • تعریف ادم احمق   • معرفی ادم احمق   • ادم احمق چیست   • ادم احمق یعنی چی   • ادم احمق یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ادم احمق

کلمه : ادم احمق
اشتباه تایپی : hnl hplr
عکس ادم احمق : در گوگل

آیا معنی ادم احمق مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )