برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1445 100 1

اخلاق زیست محیطی

معنی اخلاق زیست محیطی به فارسی

اخلاق زیست محیطی
[environmental ethics] [مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست و جنگل] اصولی که تعهدات زیست محیطی انسان از آن نشئت می گیرد

اخلاق زیست محیطی در دانشنامه آزاد پارسی

اخلاق زیست محیطی (environmental ethics)
تفکر دربارۀ محیط زیست با رویکرد اعتبارداشتن مستقل ارزش در باب اموری چون حفظ انواع یا حفاظت از حیات وحش. ممکن است بعضی حمایت از محیط زیست را وسیله ای برای هدف ها و غایات معمول بشر تلقی کنند، مثلاً حیوانات را منبعی برای ساختن دارو یا رساندن فواید دیگری به بشر بدانند، اما بسیاری افراد ارزشی مطلق و نامعطوف به منفعت را برای موجودات و مکان های وحشی قائل می شوند که دقیقاً از همین استقلال آن ها از زندگی آدم ها ناشی می شود. آن ها خطای دیدگاه ها را یادآور می شوند و ناتوانی در ارزیابی این ارزش را نه فقط قصوری زیباشناختی بلکه ناتوانی از درک صحیح تحقیر و تکریم و کلاً ضعفی اخلاقی تلقی می کنند. مسئلۀ اخلاق زیست محیطی بیان این ارزش و طرح آن در مقابل استدلال های فایده باورانه برای توسعۀ مناطق طبیعی و نابودی کم وبیش دل خواهانۀ انواع و گونه های گیاهی و جانوری است.

اخلاق زیست محیطی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• اخلاق محیط زیست در اسلام   • اخلاق محیط زیست و فواید آن   • اخلاق زیست محیطی چیست   • مکاتب پیرامون اخلاق زیست محیطی   • تعریف اخلاق زیست محیطی   • اخلاق زیستی   • مکاتب اخلاق زیست محیطی   • معنی اخلاق زیست محیطی   • مفهوم اخلاق زیست محیطی   • معرفی اخلاق زیست محیطی   • اخلاق زیست محیطی یعنی چی   • اخلاق زیست محیطی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اخلاق زیست محیطی
کلمه : اخلاق زیست محیطی
اشتباه تایپی : hoghr cdsj lpdxd
عکس اخلاق زیست محیطی : در گوگل

آیا معنی اخلاق زیست محیطی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )
شبکه مترجمین ایران