برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1386 100 1

اختلاف پتانسیل

معنی اختلاف پتانسیل به فارسی

اختلاف پتانسیل
[potential difference] [شیمی، فیزیک] کاری که در برابر نیروهای الکتریکی باید انجام داد تا بار الکتریکی واحد از نقطه ای به نقطۀ دیگر جابه جا شود
[فیزیک] ← اختلاف پتانسیل الکتریکی
[voltage] [فیزیک] اختلاف انرژی پتانسیل مربوط به واحد بار الکتریکی در فاصلۀ بین دو نقطه از مدار جریان یا دو سر باتری متـ . اختلاف پتانسیل 2، ولتاژ
[contact potential difference] [فیزیک] کمیتی حاصل از تقسیم اختلاف تابع کارهای دو جسم درحال تماس بر بار الکترون
واحد اختلاف پتانسیل الکتریکی یا نیروی الکترو موتوری ولت است که از واحد های الکتریکی میباشد .

اختلاف پتانسیل در دانشنامه آزاد پارسی

اِختِلاف پُتانسیل (potential difference)
تفاوت پتانسیل الکتریکی بین دو نقطه (← پتانسیل_الکتریکی). برابر است با انرژی الکتریکی واحد بار الکتریکی در حالتی که از نقطه ای به نقطۀ دیگر حرکت کند. در هر مادۀ رسانا، الکترون ها به طرف ناحیه ای که نسبتاً مثبت تر است و بار منفی کمتری دارد، حرکت می کنند. یکای اختلاف پتانسیل در دستگاه بین المللی را ولت(V) می نامند. به اختلاف پتانسیل بین دو نقطه از هر مدار الکتریکی معمولاً ولتاژ می گویند و آن را با ولت سنجاندازه گیری می کنند (نیز ← قانون اُهم). یک ولت برابر است با یک ژول انرژی که در هر کولن بار الکتریکی نهفته است. اختلاف پتانسیل(V) را با این معادله تعریف می کنند: (فرمول ۱)
فرمول ۱:
که در آن انرژیالکتریکی برحسب ژول، و(Q) بار الکتریکی برحسب کولن است. انرژی شیمیایی باتری در جریان حرکت بار الکتریکی در طول مدار به انرژی الکتریکی تبدیل می شود. این انرژی را با بازآرایی فرمول فوق به صورت زیر می نویسند: E=QV

ارتباط محتوایی با اختلاف پتانسیل

اختلاف پتانسیل را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نداتاج بخش
ولتاژ

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• فرمول اختلاف پتانسیل   • اختلاف پتانسیل به زبان ساده   • معنی اختلاف پتانسیل الکتریکی   • پتانسیل چیست   • معنی پتانسیل   • واحد پتانسیل در جدول   • انرژی پتانسیل الکتریکی   • فرمول انرژی پتانسیل الکتریکی   • مفهوم اختلاف پتانسیل   • تعریف اختلاف پتانسیل   • معرفی اختلاف پتانسیل   • اختلاف پتانسیل چیست   • اختلاف پتانسیل یعنی چی   • اختلاف پتانسیل یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اختلاف پتانسیل
کلمه : اختلاف پتانسیل
اشتباه تایپی : hojght ~jhksdg
عکس اختلاف پتانسیل : در گوگل

آیا معنی اختلاف پتانسیل مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )