برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1412 100 1

اختر بسحر شمردن

معنی اختر بسحر شمردن در لغت نامه دهخدا

اختر بسحر شمردن. [ اَ ت َ ب ِ س َ ح َ ش ِ / ش ُ م َ / م ُ دَ ] (مص مرکب ) بیدار ماندن تمام شب. بی خواب ماندن در همه ٔ مدت شب :
ای مونس یوسف اندرین بند
تعبیر عیان چو شد ترا خواب
..........................
اختر به سحر شمرده ،یاد آر!
مرحوم دهخدا

معنی اختر بسحر شمردن به فارسی

اختر بسحر شمردن
بیدار ماندن تمام شب

اختر بسحر شمردن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی اختر بسحر شمردن   • مفهوم اختر بسحر شمردن   • تعریف اختر بسحر شمردن   • معرفی اختر بسحر شمردن   • اختر بسحر شمردن چیست   • اختر بسحر شمردن یعنی چی   • اختر بسحر شمردن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اختر بسحر شمردن
کلمه : اختر بسحر شمردن
اشتباه تایپی : hojv fspv alvnk
عکس اختر بسحر شمردن : در گوگل

آیا معنی اختر بسحر شمردن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )