برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1523 100 1
شبکه مترجمین ایران

احکام شرعی

احکام شرعی در دانشنامه اسلامی

به مجموعه قوانین و مقرّرات اسلام، احکام شرعی می گویند.احکام شرعی، اعتبارات شرعیِ متعلق به افعال مکلفان را می گویند.
احکام شرعی مجموعه قوانین و مقرراتی است که شارع و قانون گذار مقدس اسلام، برای اصلاح امور معاش و معاد مردم و جامعه تشریع کرده است. احکام شرعی، به آن دسته از مجعولات و اعتبارات شرعی گفته می شود که به صورت مستقیم یا با واسطه به افعال بندگان تعلق گرفته است.بدیهی است که احکام شرعی از طریق ادله شرعی در دست رس بندگان قرار می گیرد، مانند: خطاب «صلّ» که از آن وجوب شرعی به دست می آید.
← نکته
احکام شرعی به اعتبارهای گوناگون دارای تقسیم های مختلفی است که مهمترین آن ها تقسیم احکام به تکلیفی و وضعی است.
← حکم تکلیفی
 ۱. ↑ نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج۴، ص۳۸۴.    
...
احکام شرعی
احکام شرعی، قوانین دینی هستند که خواست و اراده خداوند را نشان داده و وظیفه عملی انسان را مشخص می کنند.
احکام، دسته بندی ها و اقسام مختلفی دارد. احکام وضعی و تکلیفی دو قسم از مهمترین اقسام حکم شرعی است. احکام شرعی بر دو نوع کلی اولی و ثانوی است.
احکام شرعی در اصطلاح فقهی قانون هایی هستند که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم نظر دین را در مورد هر کدام از رفتارهای انسان بیان می کنند. این قوانین و احکام دسته بندی های مختلفی دارند که رایج ترین آنها احکام تکلیفی «واجب، حرام، مستحب، مکروه، و مباح» و احکام وضعی «صحیح، باطل، پاک، و نجس» هستند.
در خصوص احکام شرعی ، یکی از مباحث بسیار مهم، تعیین حد و مرز تعقل و تعبد است. باید بررسی کرد در چه مواردی از احکام شرعی، عقل دخالت دارد و بر اساس تعقل، انسان پیروی از احکام می کند و چه مواردی از حیطه عقل و تعقل خارج بوده و در اصطلاح از روی تعهد باید پذیرفت و نیز در مواردی که تعقل راه دارد، شیوه دخالت و تأثیر آن، چگونه است؟آیا بعد از حکم عقل در چنین مواردی، حکم شرعی هم بایستی وجود داشته باشد، یا ...

احکام شرعی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی احکام شرعی   • مفهوم احکام شرعی   • تعریف احکام شرعی   • معرفی احکام شرعی   • احکام شرعی چیست   • احکام شرعی یعنی چی   • احکام شرعی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی احکام شرعی

کلمه : احکام شرعی
اشتباه تایپی : hp;hl avud
عکس احکام شرعی : در گوگل

آیا معنی احکام شرعی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )