برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1602 100 1
شبکه مترجمین ایران

احکام الزامی

احکام الزامی در دانشنامه اسلامی

احکام الزامی
احکام الزامی، احکام ناشی از مصلحت و مفسده مُلزِمه می باشد.
احکام الزامی از اقسام احکام تکلیفی است و منظور از آن، اعتبار بعث یا زجر حقیقی است به سوی چیزی یا طلب انجام یا ترک آن به خاطر مصلحت و یا مفسده ملزمه ای که در آن چیز وجود دارد، به گونه ای که بر امتثال آن، پاداش و بر مخالفت آن، کیفر مترتب می شود، مثل: امر به اقامه نماز یا نهی از شرب خمر.

احکام الزامی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی احکام الزامی   • مفهوم احکام الزامی   • تعریف احکام الزامی   • معرفی احکام الزامی   • احکام الزامی چیست   • احکام الزامی یعنی چی   • احکام الزامی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی احکام الزامی

کلمه : احکام الزامی
اشتباه تایپی : hp;hl hgchld
عکس احکام الزامی : در گوگل

آیا معنی احکام الزامی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )