برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1652 100 1
شبکه مترجمین ایران

احضار نمودن (بمحکمه)

معنی کلمه احضار نمودن (بمحکمه) به عربی

احضار نمودن (بمحکمه)
استدع

احضار نمودن (بمحکمه) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی احضار نمودن (بمحکمه)   • مفهوم احضار نمودن (بمحکمه)   • تعریف احضار نمودن (بمحکمه)   • معرفی احضار نمودن (بمحکمه)   • احضار نمودن (بمحکمه) چیست   • احضار نمودن (بمحکمه) یعنی چی   • احضار نمودن (بمحکمه) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی احضار نمودن بمحکمه

کلمه : احضار نمودن (بمحکمه)
اشتباه تایپی : hpqhv kl,nk (flp;li)
عکس احضار نمودن (بمحکمه) : در گوگل

آیا معنی احضار نمودن (بمحکمه) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )