برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1658 100 1
شبکه مترجمین ایران

احضار قانونی کردن

معنی احضار قانونی کردن به انگلیسی

summon (فعل)
احضار کردن ، طلبیدن ، فرا خواندن ، فراخواستن ، احضار قانونی کردن

معنی کلمه احضار قانونی کردن به عربی

احضار قانونی کردن
استدع

احضار قانونی کردن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی احضار قانونی کردن   • مفهوم احضار قانونی کردن   • تعریف احضار قانونی کردن   • معرفی احضار قانونی کردن   • احضار قانونی کردن چیست   • احضار قانونی کردن یعنی چی   • احضار قانونی کردن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی احضار قانونی کردن

کلمه : احضار قانونی کردن
اشتباه تایپی : hpqhv rhk,kd ;vnk
عکس احضار قانونی کردن : در گوگل

آیا معنی احضار قانونی کردن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )