برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1394 100 1

احشاء

/'ahSA/

برابر پارسی: اندرونه

معنی احشاء در لغت نامه دهخدا

احشاء. [ اَ ] (ع اِ) ج ِ حَشا. آنچه در سینه و شکم باشد از دل و جگر و معده و روده. (غیاث ). آنچه در شکم است از دل و جگر و سپرز. (وطواط). اندرونه :
چون مار همه بر تن او بترکد اندام
چون نار همه در شکمش خون شود احشا.
مسعودسعد.
|| در عرف عام ، اعضائی که حشو تنور تن یعنی به درون آن باشند و در پاره ای جاها مراد مجموع چیزهاست که در میان اضلاع است از آلات تنفس و آلات غذا.

احشاء. [ اِ ] (ع مص ) دادن شتر ریزه. (منتهی الارب ). شتر خرد و ریزه دادن.

معنی احشاء در فرهنگ معین

احشاء
( اَ) [ ع . ] ( اِ.) جِ حشا، اندرونه ، اعضای درونی بدن مانند: دل و جگر و معده و روده . احصائیه (اِ یُِ) [ ع . ] (اِمر.) ۱ - آمار، شمار. ۲ - دانشی که موضوع آن دسته بندی منظم امور اجتماعی است .

معنی احشاء به انگلیسی

gut (اسم)
شکم ، طاقت ، نیرو ، تنگه ، روده ، زه ، جرات ، دل و روده ، شکنبه ، احشاء ، شکمگندگی ، بنیه
viscus (اسم)
اندرون ، احشاء ، عضوی که در احشاء واقع شده است

معنی کلمه احشاء به عربی

احشاء را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سینا
اعضاء درون بدن، دل و جگر و شش و کلیه و سپرز و معده و روده، اندرونه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• امعا و احشای چیست   • احشا چیست؟   • احشاء یعنی چه   • معنی امعا و احشا   • امعاء   • معنی احشا   • امعا و احشا بدن انسان   • عکس اعضای داخل شکم انسان   • معنی احشاء   • مفهوم احشاء   • تعریف احشاء   • معرفی احشاء   • احشاء چیست   • احشاء یعنی چی  

توضیحات دیگر

معنی احشاء
کلمه : احشاء
اشتباه تایپی : hpahء
آوا : 'ahSA
نقش : اسم
عکس احشاء : در گوگل

آیا معنی احشاء مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )