برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1637 100 1
شبکه مترجمین ایران

احسنت

/'ahsant/

مترادف احسنت: آفرین، اینت، زه، مرحبا

برابر پارسی: آفرین، به به، زهی

معنی احسنت در لغت نامه دهخدا

احسنت. [ اَ س َ ] (ع صوت ، اِ) کلمه ٔ مدح ، بمعنی نیکو کردی. مرحبا! آفرین ! زه ! خَه ! شاباش ! بنام ایزد! شاد باش. علیک عین اﷲ. (شعوری ) :
شاعران را خه و احسنت مدیح
رودکی را خه و احسنت هجی است.
شهید بلخی.
زه ! ای کسائی و احسنت ! گوی و چونین گوی
بسفلگان بر، فریه کن و فراوان کن.
کسائی.
جز احسنت از ایشان نبد بهره ام
بکفت اندر احسنتشان زهره ام.
فردوسی.
این همی گفت که احسنت و زه ای شاه زمین
و آن همی گفت که جاوید زی ای شاه زمان.
فرخی.
بهر گفته از پرهنر عاقلان
جوابم جز احسنت و جز خَه نبود.
مسعودسعد.
ترا ببینم و گویم علیک عین اﷲ
بنام ایزد احسنت و زه نکو پسری.
سوزنی.
گر سیم دهی هزار احسنت
ور زر بخشی هزار شاباش.
سوزنی.
خسروا خاقانی عذرا سخن هندوی تست
هندوئی را ترک عذرا دادی احسنت ای ملک.
خاقانی.
یا پی احسنت و شاباش و خطاب
خویشتن مردار کن پیش کلاب.
مولوی.
گفت احسنت ای نکو گفتی ولیک
تا کنم من مشورت با یار نیک.
مولوی.
- احسنت زدن ؛ احسنت کردن :
همی زنند ثنا را ستارگان احسنت
همی کنند دعا را فرشتگان آمین.
امیر معزی.
چو من ثنای تو گویم قضا زند احسنت
چو من دعای تو گویم قدر کند آمین.
امیر معزی.
- احسنت کردن ؛ آفرین کردن. تحسین گفتن :
هر دم فلک الاعظم ز اوج شرف خویش
احسنت کند بر شرف چون تو پسربر.
سنائی.
- احسنت گفتن ؛ آفرین گفتن. تحسین کردن :
پراکنده گوئی حدیثم شنید
جز احسنت گفتن طریقی ندید.
سعدی.
- احسنت یافتن ؛ احسنت شنیدن. تحسین شنیدن :
به غزل یافتم همی احسنت
به ثنا یافتم همی احسان.
فرخی.

معنی احسنت به فارسی

احسنت
کلمه مدح وتحسین یعنی خوب کردی، کارنیکوکردی، درفارسی به معنی مرحبا، آفرین، زه گفته می شود
( فعل ) مفرد مخاطب از فعل وماضی از مصدر احسان نیکو کردی . مرحبا . آفرین . زه . خه . : خسروا . خاقانی عذرا سخن هندوی تست هندویی را ترک عذرا دادی احسنت ای ملک . ( خاقانی ) و بسبب احسنت او سلطان مرا هزار دینار فرمود . یا احسنت زدن . آفرین گفتن . یا احسنت کردن . آفرین کردن تحسین گفتن : هر دم فلک الاعظم زواج شرف خویش احسنت کند برشرف چون تو پسر بر. ( سنائی ) یا احسنت گفتن . آفرین گفتن تحسین کردن : پراکنده گویی حدیثم شنید جزا حسنت گفتن طریقی ندید . ( سعدی ) یا احسنت یافتن . احسنت شنیدن آفرین شنیدن به غزل یافتم همی احسنت به ثنا یافتم همی احسان ( فرخی )
کلمه مدح بمعنی آفرین مرحبا

معنی احسنت در فرهنگ معین

احسنت
(اَ سَ) [ ع . ] (شب جم .) آفرین (بر تو، شما).

معنی احسنت در فرهنگ فارسی عمید

احسنت
هنگام مدح و تحسین به کار می رود، خوب کردی، کار نیکو کردی، مرحبا، آفرین.

احسنت در جدول کلمات

معنی احسنت به انگلیسی

acclamation (اسم)
تحسین ، تحسین و شادی ، احسنت ، افرین ، اخذ رای زبانی

معنی کلمه احسنت به عربی

احسنت
استقبال حافل

احسنت را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

شهریار آریابد
در پارسی " افدستا" در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
حمیدرضا دادگر_فریمان
آفرین، اینت، زه، مرحبا

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی احسن   • احسند   • به نحو احسنت   • مرحبا   • براوو به انگلیسی   • آفرین به انگلیسی   • معنی احسنت   • مفهوم احسنت   • تعریف احسنت   • معرفی احسنت   • احسنت چیست   • احسنت یعنی چی   • احسنت یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی احسنت

کلمه : احسنت
اشتباه تایپی : hpskj
آوا : 'ahsant
نقش : صوت
عکس احسنت : در گوگل

آیا معنی احسنت مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )