برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1656 100 1
شبکه مترجمین ایران

احساس شرمندگى کردن

معنی کلمه احساس شرمندگى کردن به عربی

احساس شرمندگى کردن
الشعور بالخجل

احساس شرمندگى کردن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی احساس شرمندگى کردن   • مفهوم احساس شرمندگى کردن   • تعریف احساس شرمندگى کردن   • معرفی احساس شرمندگى کردن   • احساس شرمندگى کردن چیست   • احساس شرمندگى کردن یعنی چی   • احساس شرمندگى کردن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی احساس شرمندگى کردن

کلمه : احساس شرمندگى کردن
اشتباه تایپی : hpshs avlkn'ى ;vnk
عکس احساس شرمندگى کردن : در گوگل

آیا معنی احساس شرمندگى کردن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )