برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1592 100 1
شبکه مترجمین ایران

احساسات عمومی را برمی انگیزد

معنی کلمه احساسات عمومی را برمی انگیزد به عربی

احساسات عمومی را برمی انگیزد
يثيرُ الرَّأي الْعامَ

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• ایا برداشتن قدم سوم برایتان مشکل است   • آیا برداشتن این قدم برایتان مشکل است   • معنی احساسات عمومی را برمی انگیزد   • مفهوم احساسات عمومی را برمی انگیزد   • تعریف احساسات عمومی را برمی انگیزد   • معرفی احساسات عمومی را برمی انگیزد   • احساسات عمومی را برمی انگیزد چیست   • احساسات عمومی را برمی انگیزد یعنی چی   • احساسات عمومی را برمی انگیزد یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی احساسات عمومی را برمی انگیزد

کلمه : احساسات عمومی را برمی انگیزد
اشتباه تایپی : hpshshj ul,ld vh fvld hk'dcn
عکس احساسات عمومی را برمی انگیزد : در گوگل

آیا معنی احساسات عمومی را برمی انگیزد مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )