برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1658 100 1
شبکه مترجمین ایران

احساسات تند وشدید

معنی کلمه احساسات تند وشدید به عربی

احساسات تند وشدید
عاطفة

احساسات تند وشدید را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی احساسات تند وشدید   • مفهوم احساسات تند وشدید   • تعریف احساسات تند وشدید   • معرفی احساسات تند وشدید   • احساسات تند وشدید چیست   • احساسات تند وشدید یعنی چی   • احساسات تند وشدید یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی احساسات تند وشدید

کلمه : احساسات تند وشدید
اشتباه تایپی : hpshshj jkn ,andn
عکس احساسات تند وشدید : در گوگل

آیا معنی احساسات تند وشدید مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )