برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1556 100 1
شبکه مترجمین ایران

احتمال کلی دادن

معنی احتمال کلی دادن به انگلیسی

presume (فعل)
فرض کردن ، عقیده داشتن ، مسلم دانستن ، احتمال کلی دادن

معنی کلمه احتمال کلی دادن به عربی

احتمال کلی دادن
افترض

احتمال کلی دادن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی احتمال کلی دادن   • مفهوم احتمال کلی دادن   • تعریف احتمال کلی دادن   • معرفی احتمال کلی دادن   • احتمال کلی دادن چیست   • احتمال کلی دادن یعنی چی   • احتمال کلی دادن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی احتمال کلی دادن

کلمه : احتمال کلی دادن
اشتباه تایپی : hpjlhg ;gd nhnk
عکس احتمال کلی دادن : در گوگل

آیا معنی احتمال کلی دادن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )