برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1638 100 1
شبکه مترجمین ایران

احترام قائل شدن برای معاهده

معنی کلمه احترام قائل شدن برای معاهده به عربی

احترام قائل شدن برای معاهده
اِحْتِرامُ المعاهَدَة

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• ارزش قائل شدن در جدول   • معنی قائل   • معنی ارزش قائل شدن   • احترام قائل بودن   • مترادف ارزش قائل شدن   • ارزش قائل شدن برای دیگران   • معنی غرق شدن   • معنی قائل بودن   • معنی احترام قائل شدن برای معاهده   • مفهوم احترام قائل شدن برای معاهده   • تعریف احترام قائل شدن برای معاهده   • معرفی احترام قائل شدن برای معاهده   • احترام قائل شدن برای معاهده چیست   • احترام قائل شدن برای معاهده یعنی چی   • احترام قائل شدن برای معاهده یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی احترام قائل شدن برای معاهده

کلمه : احترام قائل شدن برای معاهده
اشتباه تایپی : hpjvhl rhmg ank fvhd luhini
عکس احترام قائل شدن برای معاهده : در گوگل

آیا معنی احترام قائل شدن برای معاهده مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )