برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1664 100 1
شبکه مترجمین ایران

احترام دوجانبه

معنی کلمه احترام دوجانبه به عربی

احترام دوجانبه
اِحْتِرامٌ مُتَبادِلٌ

احترام دوجانبه را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی احترام دوجانبه   • مفهوم احترام دوجانبه   • تعریف احترام دوجانبه   • معرفی احترام دوجانبه   • احترام دوجانبه چیست   • احترام دوجانبه یعنی چی   • احترام دوجانبه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی احترام دوجانبه

کلمه : احترام دوجانبه
اشتباه تایپی : hpjvhl n,[hkfi
عکس احترام دوجانبه : در گوگل

آیا معنی احترام دوجانبه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )