برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1378 100 1

اجزا در اصول

اجزا در اصول در دانشنامه اسلامی

اجزا در اصول
اِجزا در اصول به اکتفا به امتثال اصل عملی از امتثال امر واقعی، بعد از رفع جهل و کشف خلاف اطلاق می شود.
اِجزا در اصول، از اقسام اجزای مأمورٌبه امر ظاهری و مقابل اجزا در امارات می باشد. در ذیل این عنوان، این بحث مطرح است که اگر مأموربه، بر اساس اصل عملی انجام یابد، سپس جهل مکلف بر طرف شده و مخالفت مؤدای آن اصل عملی با امر واقعی اولی آشکار گردد، آیا مأموربه انجام شده به جای مأموربه امر واقعی می نشیند و از آن کفایت می نماید یا خیر.
بیان نمونه
برای مثال، در موردی که مکلف شک در نجاست لباس خود دارد و با اجرای استصحاب طهارت یا قاعده طهارت ، به طهارت ظاهری آن حکم کرده و نماز را با آن لباس به جا می آورد، سپس متوجه مخالفت مؤدای امر ظاهری با واقع می شود، این سؤال مطرح می گردد که آیا مأموربه انجام یافته، از مأموربه واقعی کفایت می کند، یا این که مکلف باید نماز خود را با لباس دیگر اعاده یا قضا نماید.
اجزا یا عدم اجزا د ر اصول از نظر اصولیون
بین اصولیون نسبت به اجزا یا عدم اجزای در اصول، اختلاف نظر وجود دارد:
← قائلین به اجزا
...
اِجزا در اصول با کشف خلاف ظنی به اکتفا به عمل طبق اصل عملی ، بعد از کشف خلاف به حجّت معتبر ظنّی - اصل یا اماره - اطلاق می شود.
این اصطلاح، مقابل اجزا در اصول با کشف خلاف قطعی می باشد و عبارت است از کفایت عمل طبق مؤدای اصل عملی، از انجام دوباره آن، در صورتی که با حجت معتبر ظنی ( اصل یا اماره ) مخالفت آن با واقع آشکار گردد.
بررسی اجزا با کشف خلاف
برای مثال، مجتهدی بر اساس اصلی از اصول عملی بر وجوب نماز جمعه در زمان غیبت ، فتوا داده و به آن عمل می نماید، سپس حجت معتبری برای او اقامه می شود و طبق آن، به حرمت آن فتوا می دهد؛ اکنون این سؤال مطرح می گردد که آیا نمازهای جمعه ای را که قبلا اقامه نموده، از نماز ظهر واجب کفایت می کند یا نه و در صورت عدم کفایت، آیا به جا آوردن نمازهای ظهر قضا شده واجب است یا نه.در این مسئله میان علما اختلاف است و تفصیل های گوناگونی ارائه شده است:
← مظفر
اجزا در اص ...

ارتباط محتوایی با اجزا در اصول

اجزا در اصول را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی اجزا در اصول   • مفهوم اجزا در اصول   • تعریف اجزا در اصول   • معرفی اجزا در اصول   • اجزا در اصول چیست   • اجزا در اصول یعنی چی   • اجزا در اصول یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اجزا در اصول
کلمه : اجزا در اصول
اشتباه تایپی : h[ch nv hw,g
عکس اجزا در اصول : در گوگل

آیا معنی اجزا در اصول مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )