برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1565 100 1
شبکه مترجمین ایران

اجتناب کردن


برابر پارسی: دوری جستن، پرهیز

معنی اجتناب کردن به فارسی

اجتناب کردن
( مصدر ) پرهیز کردن دوری کردن .

معنی اجتناب کردن به انگلیسی

pass (فعل)
قبول کردن ، قبول شدن ، تصویب کردن ، رخ دادن ، گذراندن ، اجتناب کردن ، رد کردن ، سپری شدن ، گذشتن ، رد شدن ، سرامدن ، عبور کردن ، تمام شدن ، سبقت گرفتن از ، مرور کردن ، عقب گذاشتن ، پاس دادن ، تصویب شدن ، رایج شدن ، وفات کردن
avoid (فعل)
اجتناب کردن ، دوری کردن از ، طفره رفتن ، طفره رفتن از ، حذر کردن از ، احتراز کردن ، الغاء کردن ، عدول کردن
eschew (فعل)
اجتناب کردن ، خود داری کردن

معنی کلمه اجتناب کردن به عربی

اجتناب کردن
تجنب , ترخيص
امتنع عنه

اجتناب کردن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

کوشاترین کاربران در یک هفته گذشته

پرگفتگوترین واژگان در یک هفته گذشته

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• اجتناب یعنی چه   • جمع ناظر   • معنی اجتناب ناپذیر   • انجام دادن   • اجتناب ناپذیر یعنی چه؟   • معنی بزرگ   • معنی اجتناب کردن   • مفهوم اجتناب کردن   • تعریف اجتناب کردن   • معرفی اجتناب کردن   • اجتناب کردن چیست   • اجتناب کردن یعنی چی   • اجتناب کردن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اجتناب کردن

کلمه : اجتناب کردن
اشتباه تایپی : h[jkhf ;vnk
عکس اجتناب کردن : در گوگل

آیا معنی اجتناب کردن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )