برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1522 100 1
شبکه مترجمین ایران

اثناعشری

/'asnA'aSari/

معنی اثناعشری در لغت نامه دهخدا

اثناعشری. [ اِ ع َ ش َ ] (ص نسبی ، اِ مرکب ) منسوب به اثناعشر. || نام یکی از امعای دقاق وآن معائی است متصل به بن معده دارای دهانه ای که آن را بوّاب نامند و از آن روی آن را اثناعشری گویند که طول آن به اندازه ٔ دوازده انگشت مُنضمّه ٔ صاحب آن میباشد. مؤلّف کشاف اصطلاحات الفنون گوید: در اصطلاح پزشکان اسم روده ای است که به قعر معده اتصال دارد. و آن را دهانه ای است که پهلوی معده واقع شده. و آنرا بوّاب (دربان ) خوانند . فضلات معده را از دهانه از معده بسوی روده دفع کند. این روده در مقابل مری جای دارد. و مری برای دخول غذا درمعده آفریده شده. این روده برای خروج فضلات از معده است و وجه تسمیه ٔ آن به اثناعشری آن است که درازای آن بمیزان قطر دوازده انگشت آدمی است که در جانب یکدیگر قرار گرفته باشد چنانچه در بحرالجواهر بیان شده. || بروج و کواکب دوازده گانه را هم بدین نام خوانند. || و نزد منجمان اسم قسمتی است از دوازده اقسام یک برج. و آن چنان است که هر برجی را به دوازده قسمت کرده اند. هر قسمتی دو درجه و نیم باشد پس قسم اول بهر صاحب بیت بود و قسم دوم بهر صاحب برج دوم که بعد از آن برج باشد همچنین به دوازده برج داده شود. این در شجره گوید. و این را در پارسی دوازده بهره گویند. || شیعه ٔ دوازده امامی.

معنی اثناعشری در فرهنگ معین

اثناعشری
( ~.) [ ع - فا. ] (ص نسب .) دوازده امامی .

معنی اثناعشری در فرهنگ فارسی عمید

اثناعشری
گروه بزرگ شیعه که به دوازده امام معتقدند، دوازده امامی، اثناعشریه.

اثناعشری را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• سنی   • مذهب شیعه چند فرقه دارد   • انواع شیعه   • اسامی دوازده امامی   • شیعه زیدیه   • شیعه اثنی عشری یعنی چه   • شیعه اسماعیلی   • شیعه شش امامی   • معنی اثناعشری   • مفهوم اثناعشری   • تعریف اثناعشری   • معرفی اثناعشری   • اثناعشری چیست   • اثناعشری یعنی چی   • اثناعشری یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اثناعشری

کلمه : اثناعشری
اشتباه تایپی : hekhuavd
آوا : 'asnA'aSari
نقش : اسم
عکس اثناعشری : در گوگل

آیا معنی اثناعشری مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )