برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

اثری تاریخی در شهرستان دشتستان

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی اثری تاریخی در شهرستان دشتستان   • مفهوم اثری تاریخی در شهرستان دشتستان   • تعریف اثری تاریخی در شهرستان دشتستان   • معرفی اثری تاریخی در شهرستان دشتستان   • اثری تاریخی در شهرستان دشتستان چیست   • اثری تاریخی در شهرستان دشتستان یعنی چی   • اثری تاریخی در شهرستان دشتستان یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اثری تاریخی در شهرستان دشتستان
کلمه : اثری تاریخی در شهرستان دشتستان
اشتباه تایپی : hevd jhvdod nv aivsjhk najsjhk
عکس اثری تاریخی در شهرستان دشتستان : در گوگل

آیا معنی اثری تاریخی در شهرستان دشتستان مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )