اب بر یا به اتش زدن

شبکه مترجمین ایران

اصطلاحات و ضرب المثل ها

( آب بر یا به آتش زدن ) معنی اصطلاح -> آب بر / به آتش زدن
1- آرام کردن؛ تسکین دادن؛ شوروشوق درون را کم کردن / ازبین بردن
2- خشم یا آشوبی را فرونشاندن
مثال:
1- گر بر آتش نمی زنی آبی، آتشم در دلِ خراب مزن ( عطار )
2- با گفتن چند جمله آبی بر آتش مرد خشمگین زد و او را از آن تصمیم منصرف کرد.

ارتباط محتوایی

اصطلاحات( آب بر یا به آتش زدن ) معنی اصطلاح - > آب بر / به آتش زدن 1 - آرام کردن؛ تسکین دادن؛ شوروشوق درون ر ...
معنی اب بر یا به اتش زدن، مفهوم اب بر یا به اتش زدن، تعریف اب بر یا به اتش زدن، معرفی اب بر یا به اتش زدن، اب بر یا به اتش زدن چیست، اب بر یا به اتش زدن یعنی چی، اب بر یا به اتش زدن یعنی چه،
برچسب ها: اصطلاحات و ضرب المثل ها، اصطلاحات و ضرب المثل ها با حرف ا، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف ا
کلمه: اب بر یا به اتش زدن
کلمه بعدی: اب برای فیل ها
اشتباه تایپی: hf fv dh fi hja cnk
عکس اب بر یا به اتش زدن : در گوگل
معنی اب بر یا به اتش زدن

معنی یا پیشنهاد شما