برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1521 100 1
شبکه مترجمین ایران

ابومحمد رویم

نقل قول های ابومحمد رویم

ابومحمد رُوَیم بن احمد از علما و صوفیان سدهٔ سوم ق.
• «اخلاص در عمل آن بود که درهر دو سرای عوض چشم ندارد.»
• «رضا استقبال کردن احکام است به دلخوشی.»
• «رضا آن بود که اگردوزخ را بر دست راستش بدارند نگوید که از چپ می باید.»
• «زهد حقیر داشتن دنیا است وآثار او از دل ستردن.»
• «لحظت راحت است و خطرات امارت و اشارت و گفت نفس زدن در اشارات حرام است و در خطرات ومکاشفات و معاینات حلال.»
• «شهوت خفی است که ظاهر نشود مگر در وقت عمل.»
• «تواضع ذلیلی قلوب است در جلیلی علام الغیوب.»
• «توبه آن بود که توبه کنی از توبه.»
• «صبر ترک شکایت است و شکر آن بود که آنچه توانی بکنی.»
• «یقین مشاهده است و پرسیدند ازنعمت فقر گفت: فقیر آنست که نگاه دارد سر خود را و گوش دارد نفس خود را و بگزارد فرایض خدا.»
• «محبت وفا است با وصال و حرمت است با طلب وصال.»
• «همت ساکن نشود مگر به محبت و ارادت ساکن نشود مگر به دوری از منی و منی کسی را بود که گام فراخ نهد.»
• «انس خلوت گرفتن است ا زغیر خدای.»
• «انس سرور دل است به حلاوت خطاب.»
• «انس آنست که وحشتی در تو پدید آید از ماسوی الله و از نفس خود نیز.»
• «قرب زایل شدن جمله متعرضات است.»
• «تمامی حقایق آن بود که مقارن علم بود.»
• «عارف را آینهٔ است که چون در آن بنگرد مولاء او بدومتجلی شود.»
• «توحید محو آثار بشریت است وتجرید الهیت.»
• «توحید حقیقی آنست که فانی شوی در ولاء او از هواء خود و در وفاء او از جفاء خود تا فانی شوی کل به کل.»
• «تصوف ایستادن است بر افعال حسن.»
• «تصوف مبنی است بر سه خصلت تعلق ساختن بفقر و افتقار و محقق شدن به بذل و ایثار کردن و ترک کردن اعتراض و اختیار.»
• «آرام گیر بر بساط و پرهیز کن از انبساط و صبر کن بربرب سیاط تا وقتی که بگذری از صراط.»
• «آن صفی پرده شناخت آن ولی قبهٔ نواخت آن زنده بی زلل آن باذل بی بدل آن آفتاب بی غیم امام عهد ابومحمد رویم رحمةالله علیه ازجمله مشایخ کبار بود و ممدوح همه و بامانت و بزرگی او همه متفق بودند و از صاحب سران جنید بود و در مذهب داود فقیه الفقها و در علم تفسیر نصیبی تمام داشت و در فنون علم حظی به کمال و مشارالیه قوم بود و صاحب همت و صاحب فراست بود ودر تجرید قدمی راس ...

ابومحمد رویم را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ابومحمد رویم   • مفهوم ابومحمد رویم   • تعریف ابومحمد رویم   • معرفی ابومحمد رویم   • ابومحمد رویم چیست   • ابومحمد رویم یعنی چی   • ابومحمد رویم یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ابومحمد رویم

کلمه : ابومحمد رویم
اشتباه تایپی : hf,lpln v,dl
عکس ابومحمد رویم : در گوگل

آیا معنی ابومحمد رویم مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )