برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

ابوالفضل جعفر مقتدر


متاسفانه معنی یافت نشد. ممکن است عبارات مرتبط زیر بتواند به شما کمک کند: مشاهده عبارات مرتبط

ابوالفضل جعفر مقتدر را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ابوالفضل جعفر مقتدر   • مفهوم ابوالفضل جعفر مقتدر   • تعریف ابوالفضل جعفر مقتدر   • معرفی ابوالفضل جعفر مقتدر   • ابوالفضل جعفر مقتدر چیست   • ابوالفضل جعفر مقتدر یعنی چی   • ابوالفضل جعفر مقتدر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ابوالفضل جعفر مقتدر

کلمه : ابوالفضل جعفر مقتدر
اشتباه تایپی : hf,hgtqg [utv lrjnv
عکس ابوالفضل جعفر مقتدر : در گوگل

آیا معنی ابوالفضل جعفر مقتدر مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )